Pressmeddelande från Banverket om Hallsberg

"Järnvägen måste bli mer kundorienterad!" Regeringen hyser stark tilltro till järnvägen som transport­system för näringslivet. Det framhöll infrastrukturminister Ulrica Messing på onsdagen vid invigningen av den nyupprustade rangerbangården i Hallsberg. - Regeringen satsar en dominerande andel av pengarna inom infrastrukturplanerna på järnvägen, och då vill vi också se en effektiv trafik på spåren. Få transportmedel kan mäta sig med järnvägen när det gäller kapacitet, säkerhet och miljöanpassning. Godstrafiken på järnväg har under de senaste åren ökat, men järnvägen har hård konkurrens från andra trafikslag. En modell som idag framhålls är kombinationslösningar där flera olika trafikslag kan samverka för att utnyttjas på ett optimalt sätt: För att göra järnvägen ännu mer lättillgänglig, effektiv och kundanpassad genomförs nu flera stora satsningar för godstrafiken. Halv miljard I Hallsberg, navet för Nordens godstrafik på järnväg, finns Sveriges största rangerbangård. Här rangeras årligen 320 000 vagnar. Under 2004 har bangården moderniserats, en investering på en halv miljard kronor. - Ombyggnaden är ett steg mot att skapa utrymme för en dubblering av antalet rangerade vagnar. Samtidigt har säkerheten förbättrats, sade Banverkets generaldirektör Bo Bylund. I samband med återinvigningen av rangerbangården hölls ett idéseminarium kring de möjligheter och hot som påverkar godstrafiken på järnväg, i ett nationellt och internationellt perspektiv. Öka järnvägstransporterna - En förutsättning för effektiva järnvägstransporter är att det finns bra omlastningsmöjligheter, sade Lars Langenius, vice vd i Volvo Logistics. Bra transportlösningar är ett villkor för Volvos lönsamhet. Green Cargos vd Jan Sundling berättade att 94 procent av Green Cargos kunder vill öka sina järnvägstransporter. - Om järnvägen ska nå framgång och öka sina marknadsandelar räcker det inte med regleringar eller politiska beslut. Järnvägsföretagen i Europa måste svara mot marknadens önskemål, sade Jan Sundling. Kontakta: Kjell-Åke Averstad Regionchef Banverket Östra banregionen 070-762 22 01 Presstjänsten Östra banregionen 08-762 47 00 Se även www.banverket.se Bilder från invigningen finns att fritt hämta under fliken Media på webbplatsen. Under fliken Byggprojekt finns mer information om ombyggnationen av Hallsberg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT00090/wkr0001.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar