Pressmeddelande från Östra banregionen

Report this content

Banverkets vinterförberedelser i Stockholm påverkar tågtrafiken i Mälardalen Inför årets vintersäsong har Banverket sett över interna rutiner och avtal med sina entreprenörer. Under 2002 har riktade underhållsinsatser genomförts på spår och växlar, vilket innebär att anläggningen generellt är i bättre skick än förra vintern. Samtidigt har tågtrafiken ökat. En lärdom från förra årets problem i vintertrafiken i Stockholm var att ledningen av snöröjningsarbetet måste bli bättre. Idag är det den operative chefen vid driftledningscentralen som fattar beslut i en störningssituation. Vid större snöfall prioriterar man de viktigaste tågvägarna och därmed de viktigaste anläggningarna. Resurserna för snöröjning ska flyttas snabbt dit de bäst behövs. Inställelsetiden för felavhjälpning har minskats till högst 30 minuter inom Stockholmsområdet. Om ett snöoväder skulle pågå under längre tid än vad personalen kan tillåtas arbeta, gör en ledningsgrupp i samråd med tågtrafikföretagen ytterligare prioriteringar. Tågväxlar känsliga På de sammanlagt drygt 80 kilometer järnvägsspår som finns mellan Älvsjö, strax söder om Stockholms centralstation, och Ulriksdal, strax norr om stationen finns i genomsnitt fem växlar per kilometer, det vill säga 400 växlar. Växlarna har värmesystem som består av värmeledande koppartrådar, men de klarar inte hur svåra förhållanden som helst. När nedisade tåg kommer in i tätortsvärmen och passerar genom flera växlar, släpper de ifrån sig isklumpar. Inför årets vintersäsong finns en särskild patrull på spåren genom centrala Stockholm, som bland annat har ansvar för att se till att växlarna hålls fria från snö och is. Värmesystemet har förbättrats i de viktigaste växlarna. Riktade underhållsinsatser Banverket har under 2002 satsat 100 miljoner kronor i Stockholm och Mälardalen i underhållsinsatser. I Stockholm har i princip alla växlar underhållits eller renoverats. Fel i spårläget eller banunderbyggnaden har åtgärdats, vilket lett till att antalet tillfälliga hastighetsnedsättningar har minskat. Information till resande När det gäller trafikinformationen har Banverket påbörjat ett förbättringsarbete - men här finns fortfarande behov av förbättringar. Fler trafikinformatörer har rekryterats till driftledningscentralen. Monitorer och skyltar har bytts ut och ytterligare utbyten pågår. Vid störningar ska informationen samordnas på ett bättre sätt mellan Banverket och tågtrafikföretagen. Hård belastning Stockholms järnvägar är mycket hårt belastade. På sträckan Stockholms Central och Karlberg på Norrmalm passerar i genomsnitt 700 tåg varje vardag. Jämfört med samma tid förra året har antalet tåg på sträckan ökat med tio procent. Det avgår ett tåg varannan minut norrut och även mindre störningar leder ofta till att flera andra tåg som trafikerar Mälardalen störs. En nyckel till minskad stöningskänslighet är att öka spårsystemets kapacitet. Långsiktigt måste stora kapacitetsutbyggnader göras i Stockholm och i Mälardalen. Kontakta: Gösta Eriksson Banområde Stockholm 08 - 762 49 50 070 - 762 49 50 Carola Alzén Banområde Västerås 021 - 10 20 10 070 - 876 20 10 Daniel Öholm Banområde Hallsberg 0582 - 82 101 070 - 583 25 27 Ingrid Jarnryd Informationsansvarig 070 - 609 21 01 Presstjänsten 08 - 762 47 00 Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00720/wkr0002.pdf

Dokument & länkar