Pressmeddelande järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätet görs tillgängligt för transporter över gränserna I dag presenterar Banverket sin järnvägsnätsbeskrivning, en information om statens spåranläggningar. - Syftet är att det ska bli enklare att bedriva gränsöverskridande trafik, säger generaldirektör Bo Bylund. I dag, fredag, deltar Bo Bylund i en europeisk konferens om godstrafik i Bryssel. Den sker i samband med att EU:s första så kallade järnvägspaket ska införas i medlemsländerna 15 mars. EU-direktivet är ännu inte införlivat i svensk lag, men Banverket har frivilligt åtagit sig att ta fram järnvägsnätsbeskrivningen (Network Statement), som är en del i direktivet. I dokumentet finns information om vad som gäller för att få bedriva järnvägstrafik i Sverige, uppgifter om anläggningarna, hur man får tillgång till infrastrukturen och de villkor som finns. Det ska fungera som informationskälla för bolag som vill organisera järnvägstrafik. - Det gör att företag som vill köra internationell järnvägstrafik vet vilka regler som gäller i de olika länderna. Järnvägstransporterna kan bli mer effektiva och därmed mer konkurrenskraftiga, säger Bo Bylund. Banhållarna i EU-länderna tar fram en motsvarande beskrivning med samma struktur och innehåll, och det underlättar för utländska bolag att hitta information om nya marknader. Det är ett steg på vägen mot ett gränsöverskridande transportnät i Europa. Banverket har varit drivande i arbetet med att få en gemensam syn och harmonisering av järnvägsnätet i Europa. Enhetliga utformningar av järnvägsnätsbeskrivningarna som är lätt åtkomliga är ett första steg mot det. Läs mer på Banverkets hemsida: www.banverket.se. Gemensam del för pressmeddelande om Network Statements RailNetEurope (RNE) är en samarbetsorganisation baserad på ett avtal som tecknats mellan järnvägsförvaltningarna i 17 europeiska länder. De infrastrukturförvaltare som ingår i RNE vill intensifiera sitt samarbete och därigenom underlätta den gränsöverskridande tågtrafiken. Nya kontaktpunkter inrättas för att erbjuda kunderna möjlighet att sköta sin internationella trafik via ett enda kontaktställe. En annan möjlighet att främja den internationella järnvägstrafiken är förenkla och underlätta gemensam kundinformation. Infrastrukturförvaltare i RNE har därför beslutat att stödja upprättandet av de så kallade network statements som samtliga infrastrukturförvaltare skall publicera enligt direktiv 2001/14/EC 1 . Dokumentet skall innehålla information om villkoren för att få tillträde till järnvägens infrastruktur. Det skall innehålla en beskrivning av tillgänglig infrastruktur, villkoren för att få utnyttja det, samt avgiftssystem. Där skall dessutom finnas information om vilka principer som styr kapacitetstilldelningen. Infrastrukturförvaltarna har tagit fram ett gemensamt presentationsformat för network statements och preciserat en miniminivå för informationen. I de länder där banhållarna även ansvarar för publiceringen kommer dokumenten att presenteras på de egna webbsidorna. Där kommer det att finnas länkar till övriga network statements. Målsättningen för det här arbetet har varit att förenkla internationell järnvägstrafik genom att göra det enklare för kunder/operatörer att hitta nödvändig information. Följande infrastrukturförvaltare deltar i RNE-samarbetet: Banestyrelsen (BS) i Danmark, Banverket (BV) i Sverige, BLS Lötschbergbahn (BLS) i Schweiz, DB Netz AG i Tyskland, Jernbaneverket (JBV) i Norge, Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) i Österrike, Raab- Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn AG/Györ-Sopron-EbenfurtiVasut-Rt. (RoeEE/GySEV) i Österrike/Ungern, ProRail i Nederländerna, Network Rail i Storbritannien, Ratahallintokeskus (RHK) i Finland, Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (RENFE) i Spanien, Rede Ferroviária Nacional, E P (REFER) i Portugal, Réseau Ferré de France (RFF) och Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) i Frankrike, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) i Italien, Schweizerische Bundesbahnen (SBB) i Schweiz, Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) i Belgien, Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) i Luxemburg och Zeleznice Slovenskej Republiky (ZSR) i Slovakien. 1 Direktiv 2001/14/EC om fördelning av järnvägens infrastrukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter och utfärdande av säkerhetsintyg Kontakta: Lars-Åke Josefsson Avdelningschef Marknad 0243 - 44 51 05 070 - 544 51 05 lars-ake.josefsson@banverket.se Ingela Broback Projektledare 0243 - 44 61 47 07838 - 865 - 6147 ingela.broback@ banverket.se Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01110/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar