Pressmeddelande Norrbotniabanan

Banverkets utredning om Norrbotiabanan skickas ut på remiss Banverket har fått i uppdrag av regeringen att skicka utredningen om Norrbotniabanan på remiss. Generaldirektör Bo Bylund har också beslutat att komplettera utredningen med en djupare studie av en kustnära sträckning Luleå-Kalix. Uppdraget till Banverket att remittera utredningen om Norrbotniabanan innebär att Banverket sänder ut den till samma instanser som fått Framtidsplanen på remiss. Remissvaren på utredningen ska ha kommit till Banverket senast 12 maj. Därefter sker bearbetning av alla remisser inför beslut i Banverkets styrelse. - Detta innebär att Banverkets styrelse i sitt slutgiltiga förslag till Framtidsplan till regeringen kommer att pröva samtliga aktuella järnvägsprojekt inklusive Norrbotniabanan, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Banverkets förslag till Framtidsplan för järnvägen 2004-2015 ska vara regeringen tillhanda senast den 4 augusti. Regeringens beslut väntas före årsskiftet. Banverket har också beslutat att komplettera sin utredning om Norrbotniabanan. En samhällsekonomisk kalkyl och en nyttobedömning i förhållande till de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen håller nu på att tas fram även för den kustnära sträckan Luleå-Kalix. Detta beräknas ta ytterligare cirka en månad. Även denna kompletterande rapport kommer senare att remissbehandlas. - Vi har nu tid både att göra den kompletterande utredning som efterlysts i debatten och remissbehandla den, avslutar Bo Bylund. Kontakta: Hans Öhman Avdelningschef Banförvaltning 0243 - 44 54 35 070 - 554 54 35 hans.öhman@banverket.se Helena Tilander Vik pressansvarig 0243 - 44 59 10 070 - 724 55 72 helena.tilander @ banverket.se Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar