Pressmeddelande om Norrbotniabanan

Kompletterande utredning om Norrbotniabanan klar Nu är Banverkets kompletterade utredning av Norrbotniabanan klar. Den visar att en ny kustnära järnväg mellan Luleå och Kalix har avsevärt sämre lönsamhet än att rusta befintlig bana. Efter att ha lämnat en snabbutredning om Norrbotniabanan till regeringen beslutade Banverket att genomföra en fördjupad utredning över sträckan Luleå-Kalix. Den visar att det kostar mellan 2.5 och 2.8 miljarder kronor att bygga en kustnära järnväg på 62 kilometer. Att rusta befintlig banan över Boden kostar 700 miljoner. I det beräkningssystem som ligger till grund för att beräkna lönsamhet för projektet beräknas nyttoeffekter i form av godstrafik och personresor på en kustnära järnväg ge högst 60 procent av den ökade anläggningskostnaden för en järnväg Umeå-Luleå. Det innebär att samhället på 60 år får tillbaka drygt hälften av satsade pengar. Utredningen skickas nu ut på remiss tillsammans med tidigare framtaget material. Remisstiden sträcker sig fram till 12 maj. Vill du prenumerera på Banverkets pressmeddelanden? Gå in på www.banverket.se, klicka på Media och Prenumeration och logga in. Kontakta: Hans Öhman Chef banförvaltning 0243 - 44 54 35 070 - 554 54 35 hans.ohman@banverket.se Lennars Lennefors Projektledare 040 - 20 22 76 070 - 348 91 59 lennart.lennefors@banverket.se Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar