Pressmeddelande om vårpropositionen

Uteblivna besked oroar Banverket I dag presenterade regeringen sin vårproposition. I den ska Banverket spara totalt 275 miljoner kronor i år och 2004. Banverket planerar nu enligt tidigare riksdagsbeslut för investeringar på 101,5 miljarder kronor under perioden 2004-2015. I propositionen sänks anslaget för 2003 och 2004 med 275 miljoner kronor. - Den beslutade neddragningen sänker vår investeringsnivå. Men vi gör bedömningen att det inte behöver gå ut över Citytunneln som i inledningsskedet finansieras av lokala och regionala bidrag, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. I vårpropositionen sägs ingenting om hur anslagen kommer att se ut för 2005 och 2006, och detta oroar Bo Bylund. - Vi får inga besked, och det innebär att vi har en osäker grund för vår planering av investeringar, säger han. Enligt tidigare besked från regeringen finns sex miljarder kronor anvisade för vardera 2005 och 2006. - För att planerade projekt ska kunna fullföljas behöver Banverket de här investeringsramarna, säger Bo Bylund. Vill du prenumerera på Banverkets pressmeddelanden? Gå in på www.banverket.se, klicka på Media och Prenumeration och logga in. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT01010/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar