Ny omgång nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor

Barncancerfondens styrelse har fattat beslut om att genomföra en andra omgång av den uppskattade nationella utbildningen i barnokologisk vård för sjuksköterskor. Starten av denna planeras till hösten 2005.

Utbildningen finansieras av Barncancerfonden och sker i samverkan med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Utbildningen som vänder sig till sjuksköterskor med erfarenhet från barncancervård syftar till att öka kunskapen inom barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad. Utbildningen pågår under två år och består av fyra internatveckor, grupparbeten samt självstudier. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till fortsatta studier för magistergrad. Utbildningen är uppdelad i två kurser – ”Omvårdnad med inriktning mot barnonkologi” samt ”Barnonkologi” - och omfattar sammanlagt 30 högskolepoäng.

Om oss

Barncancerfonden 2012 – 30 år av framgångsrik forskningNär Barncancerfonden bildades 1982 dog de flesta barn som insjuknade i barncancer. Efter att ha arbetat i trettio år med att fler ska överleva klarar sig idag mer än tre av fyra. Med gåvor från privatpersoner och företag finansierar Barncancerfonden cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Vår vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Dokument & länkar