Länsrätten går emot LFN:s beslut: Levitra bör ingå i rabatteringssystemet för läkemedel

GÖTEBORG, 17 december 2004 – Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, avslog den 1 september i år en ansökan om subventionering av läkemedlet Levitra för män som har erektionsproblem, erektil dysfunktion (ED). Bayer och GSK överklagade den 3 september beslutet till Länsrätten, som den 14 december beslutade att Levitra bör ingå i rabatteringssystemet för läkemedel.

Subventioneringsbeslutet gäller för män med diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggmärgskador, endokrina sjukdomar, män som genomgått bäckenkirurgi, män med sjukdomar i nervsystemet, dialysbehandlade njursviktspatienter samt njurtransplanterade män. Därtill kan, enligt Länsrättens beslut, läkare med specialistkompetens inom urologi förskriva Levitra med rabattering till män med svår erektil dysfunktion oavsett bakomliggande sjukdom. – Vi är naturligtvis glada för detta beslut, men kommer ändå att överklaga till Kammarrätten. Vi anser att rätten till ett fungerande samliv gäller alla män med erektionsproblem, inte bara dem med en bakomliggande sjukdom som orsakat deras ED, säger Niclas Ringberg, ansvarig för Bayers läkemedelsdivision i Sverige. – Att Levitra ska ingå i rabatteringssystemet kommer att få stor betydelse för män med erektionsproblem. Dessa läkemedel är absolut inga ”lyxmediciner”, det handlar om rätten till ett fungerande samliv, om livskvalitet, säger professor Jan-Erik Damber, urolog och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Levitra är det senaste alternativet för behandling av erektil dysfunktion (ED). I kliniska studier har upp till 9 av 10 patienter rapporterat förbättrade erektioner med Levitra, och de som behandlades med Levitra ökade andelen lyckade samlag från cirka 15% upp till 90%. – För oss som behöver Levitra för att kunna ha ett fungerande samliv är detta väldigt glädjande, för även om tabletterna är värda vartenda öre så kostar de ju en slant, säger Lars Holtz från Göteborg som själv har erektionsproblem. Verkställighet Ansvarig myndighet för verkställigheten av domen är Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, som avser att överklaga Länsrättens dom. Enligt en tidigare dom från Regeringsrätten kommer därför Länsrättens dom inte att verkställas, utan kommande dom, när ärendet tas upp i Kammarrätten, avvaktas. Om Levitra Levitra är en orangefärgad, rund, dragerad tablett i doser på 5, 10 och 20 mg. Levitra som är en så kallad PDE5-hämmare, fungerar genom att vidga blodkärlen i penis i samband med sexuell stimulering. Detta leder till ett ökat blodflöde i penis med resultatet erektion. Med Levitra kan man få erektion i samband med sexuell stimulering så tidigt som 15 minuter efter intagen tablett och behandlingseffekten kvarstår tillräckligt länge för att tillfredsställande sexuell aktivitet skall kunna fullföljas. Levitra kan hjälpa de flesta män med erektionsproblem. I kliniska studier har Levitra visat effekt, inte bara på män med diabetes, eller som genomgått prostatektomi, utan även på män som tidigare inte svarat tillfredsställande på behandling med sildenafil (Viagra) Levitra är kontraindicerat, det vill säga skall inte användas samtidigt, av män som behandlas med nitrater och kväveoxidonatorer (en grupp läkemedel som används för att behandla kärlkramp).