Nu svenska patienter i världens största MS-studie

Nu startar BEYOND-studien i Sverige – världens största studie inom MS (multipel skleros). Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Danderyds Sjukhus är de svenska neurologkliniker som nu rekryterar patienter till studien. Syftet är att undersöka om man kan uppnå en bättre effekt än dagens mest effektiva behandling av patienter med skovvis förlöpande MS. Den nuvarande högdosbehandlingen, interferon beta-1b (Betaferon) 250 mikrogram varannan dag, ska jämföras med 500 mikrogram varannan dag. Claes Martin, överläkare vid Neurologiska Enheten, Danderyds Sjukhus: – Det finns ett stort behov av att förbättra den medicinska behandlingen av personer med MS. De preliminära resultaten från pilotstudien är därför mycket lovande.

I en pilotstudie till BEYOND studerades 71 personer som hade skovvis förlöpande MS men som inte tidigare hade behandlats med bromsmedicin. De delades in i två grupper och fick slumpmässigt antingen 250 (den idag registrerade dosen) eller 500 mikrogram interferon beta-1b varannan dag under tolv veckor. I första hand var pilotstudien en säkerhetsstudie men resultat från magnetkamera-undersökningen visade att efter tolv veckor hade den grupp som fått 500 mikrogram färre lesioner än de som fått 250 mikrogram. – Förhoppningen är att vi med 500 mikrogram interferon beta-1b ska se en bättre effekt än vi kan göra idag även med de mest effektiva bromsmedicinerna, säger Claes Martin, överläkare vid Neurologiska Enheten, Danderyds Sjukhus. – Vi nöjer oss inte med att Betaferon är den mest effektiva MS-medicinen på marknaden. Vi vill att patienterna ska må ännu bättre och kunna leva ett så bra och normalt liv som möjligt, säger Siw Eriksson, medicinsk chef, Schering Nordiska. Pilotstudien till BEYOND samt resultaten från en annan studie, OPTIMS, ger oss goda förhoppningar att vi med BEYOND-studien ska nå längre än vad den effektivaste behandlingen gör idag. Rekryteringen av patienter pågår till sommaren 2005 och patienterna kommer att följas under två år. Resultaten väntas i slutet på 2007. Fakta om BEYOND • BEYOND står för Betaferon Efficacy Yielding Outcomes of a New Dose. • BEYOND är världens största MS-studie som startade i USA i december 2003. • 2 100 patienter från 150 sjukhus från hela världen ska studeras under två år. • BEYOND är en randomiserad, dubbelblind, fas 3-studie • BEYOND ska jämföra effekten mellan: • 500 mikrogram interferon beta-1b (Betaferon) varannan dag • 250 mikrogram interferon beta-1b (Betaferon) varannan dag • 20 milligram glatirameracetat (Copaxone) varje dag • I Sverige deltar för närvarande Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Danderyds Sjukhus i Stockholm. Fakta om OPTIMS • OPTIMS står för OPTimimization of Interferon for MS. • Studien är genomförd under ledning av Professor Luca Durelli, Torino, Italien. • 76 patienter med skovvis förlöpande MS som efter 6 månaders behandling med Betaferon 250 mikrogram varannan dag uppvisade en partiell respons av behandlingen randomiserades till två grupper. • Partiell respons påvisades med hjälp av magnetkameraundersökningar (MRI). • Under de följande 6 månaderna fortsatte 40 patienter med Betaferon 250 mikrogram medan 36 patienter fick 375 mikrogram. • Resultatet visade att 83% av de som fått 375 mikrogram inte uppvisade någon sjukdomsaktivitet på MRI jämfört med 40% av de som hade fått 250 mikrogram. • Resultatet visade också att de patienter som fått 375 mikrogram hade en 72% relativt lägre risk för sjukdomsaktivitet på MRI än de patienter som hade fortsatt att behandlats med 250 mikrogram. Schering Nordiska AB Corporate Communication, 2004-11-23 För mer information kontakta • Claes Martin, överläkare vid neurologmottagningen, Danderyds Sjukhus, Tfn 08- 655 50 00 • Lisa Emilsson, informationschef, Schering Nordiska AB. Tfn 08-728 42 49; 070-635 72 20

Dokument & länkar