Bayn Europe: Avstämningsdag för utdelning av gratisoptioner

Avstämningsdagen för de teckningsoptioner som Bayn Europe AB delar ut till sina aktieägare som kompensation för utspädningen i och med den första Tranchen i den finansieringslösning som bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2017 är fastställd till den 18 december 2017. Sista dagen för handel inklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den 14 december 2017.

I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fjorton (14) aktier enligt pressmeddelande den 16 november.

Första handelsdag för teckningsoptionerna blir den 21 december 2017.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 13.00 CET.

Om oss

Bayn Europe är en snabbväxande koncern inom food-tech och fokuserar på segmenten sockerreduktion och functional food. Genom vetenskaplig forskning utvecklas produkter och ingredienser med lågt kaloriinnehåll till kunder inom livsmedelsindustrin. I koncernen finns idag två verksamheter: Bayn, ett råvaruteknikbolag som erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering. Pändy ett FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentprodukter) som specialiserat sig på konsumentprodukter med lågt kaloriinnehåll och hög andel protein, med produkterna; drycker, godis, snacks och protein-bars. Tillsammans bygger bolagen en koncern som genom M&A och organisk tillväxt, investerar i och utvecklar bolag inom Food-Tech. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN. FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com

Prenumerera

Dokument & länkar