Bayn Europe AB klar för ISO 9001:2015

Som ett bolag i livsmedelsbranschen har Bayn alltid efterlevt ett tydligt kvalitets- och ledningssystem. Efter en mycket positiv förcertifiering är nu steg ett av certifieringen för ISO 9001:2015 bokad till början av mars.

Svensk Certifiering Norden AB, SCAB, som gör certifieringen erbjuder en av marknadens främsta certifieringstjänster med hög kompetens hos revisorerna. De utgår från företagets framgångsfaktorer och lägger stor vikt vid förmågan att uppfylla existerande och framtida kunders krav.

"Som livsmedelsföretag har vi från första början arbetat med hög och pålitlig kvalitet. Marknaden är strikt reglerad och vårt arbetssätt och dokumentation har naturligtvis alltid speglat detta, vilket tydligt visade sig i förcertifieringen", säger Suzanne Preddie-Atterby, på Supply Chain Management på Bayn.

En ISO-certifiering är ett kvalitetsbevis som visar att ett företag uppfyller en lång rad krav på ledarskap och kundfokus, kvalitet och hur företagets ledning fattar beslut och arbetar med ständiga förbättringar. Varje år görs en revision av hur väl företaget tillämpar sina egna processer och instruktioner.

"Att bli ISO-certifierade är den externa bekräftelsen på att vårt företag tillämpar ett tydligt process- och kundorienterat arbetssätt för kvalitet i alla led", säger Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB. "Att en leverantör och tillverkare lever upp till kraven för ISO-certifiering är idag ofta ett krav från kunderna eftersom det är ett bevis för ett systematiskt arbetssätt när det gäller såväl kundnöjdhet som miljö och ständiga förbättringar."

Slutcertifiering väntas ske i april.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Taggar:

Om oss

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya produkter, sötade med ingredienser från naturliga källor, med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Prenumerera

Dokument & länkar