Bayn Europe AB ökar inom sockerersättningslösningar

Under sommaren har Bayn Europes försäljning av färdiga EUREBA® sockerersättningslösningar uppnått paritet med försäljningen av råvaror. 

Sedan 2017 har Bayn aktivt arbetat för att positionera bolaget som en ledande leverantör med produkter som enkelt kan ersätta socker i olika marknadssegment. Att leverera färdiga produkter och tjänster var ett strategiskt steg för att förflytta Bayn till ett mer lösningsorienterat bolag.

Försäljningen av sockerersättningslösningar har sedan dess ökat till att nu utgöra hälften av företagets försäljning. Bayns lösningar för sockerreducerad eller sockerfri glass har varit särskilt framgångsrika i sommar. Den övriga försäljningen utgörs av ingredienser som till exempel stevia och rosmarinextrakt under samlingsnamnet NAVIA®.

EUREBA® sockerersättningslösningar finns för bland annat glass, yoghurt, fruktberedningar, konfektyrer och drycker. Bayn erbjuder inte bara själva sockerersättningslösningen utan tillhandahåller även konsulttjänster inom formulering och produktutveckling.

Den ökade försäljningen av EUREBA® medför att bolaget kommer att påbörja tillverkning i större skala även i Nederländerna. 

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Taggar:

Om oss

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya produkter, sötade med ingredienser från naturliga källor, med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Prenumerera

Dokument & länkar