Bayn Europe ABs styrelse har utsett Patrik Edström till ny VD från och med 1 april 2018

Styrelsen för Bayn Europe AB, en oberoende utvecklare av ledande och hälsosamma sockerreduceringslösningar för livsmedelsindustrin, har utsett Patrik Edström till ny VD för bolaget från och med 1 april 2018. Han efterträder Lucy Dahlgren som förblir på bolaget och som kommer att nomineras till verkställande styrelseledamot vid årsstämman i maj. Lucy kommer fortsatt att ansvara för affärsutveckling i bolaget samt även för bolagets satsning mot konsumentledet via dotterbolaget Bayn takk!.

"Patrik Edström har en mycket bred erfarenhet från höga positioner inom livsmedels- och kemikalieindustrin, och har en god förståelse för marknaden. Jag är säker på att han är den rätte att leda Bayns kärnverksamhet och försäljning i framtiden", säger Lucy Dahlgren. "Sockerreducering är en konsumentdriven marknad, och jag är glad att få ansvara för affärs- och projektutveckling närmare marknaden."

Patrik Edström har varit COO för Bayn Europe sedan oktober 2017 och har spelat en viktig roll i företagets expansion på den kinesiska marknaden så väl som utvecklandet av nyckelkunder. Hans tidigare erfarenheter inkluderar roller som verkställande director för R2 Group Sweden AB och partner på Covrt Advisors. Patrik har omfattande internationell erfarenhet från organisationer i Europa, amerikanska kontinenten och Asien.

"Bayn har framgångsrikt byggt en solid bas för tekniska lösningar för sockerreducering och har löst både smak- och konsistensproblemen. Men livsmedelstillverkare visar fortfarande motstånd eftersom de ser en risk med sockerreducerade lösningar. Det är därför som Bayns fokus nu måste ligga på marknadens behov. Jag känner ödmjukhet inför möjligheten att få leda Bayns B2B framöver, och jag tror på styrelsens beslut att börja rikta sig mot konsumentsegmentet med varumärket takk!®. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Lucy Dahlgren och alla på Bayn när vi går in i detta nästa skede av företagets livscykel", säger Patrik Edström, blivande VD på Bayn Europe AB.

This press release will also be available in English on bayneurope.com

För mer information, kontakta Patrik Edström, COO och blivande VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 14.30 CET.

Taggar:

Om oss

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya produkter, sötade med ingredienser från naturliga källor, med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Prenumerera

Dokument & länkar