Bayn Europe AB har blivit ISO-certifierade enligt 9001:2015

Som ett bolag i livsmedelsbranschen har Bayn alltid efterlevt ett tydligt kvalitets- och ledningssystem. Den 29 april kom certifieringen på plats efter ett mycket lyckat steg 2 i certifieringsprocessen.

Certifieringen innebär att Bayns ledningssystem, vilket inkluderar processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO 9001:2015. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar som följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på tjänster och produkter.

"Vi har alltid värnat om dessa frågor så vi visste redan att vi hade en hög kvalitet i vår styrning kring kvalitetsfrågor. Certifieringen är också en trygghet för våra kunder och anställda som kan se att vi systematiskt arbetar med processer för ständig förbättring och utveckling", säger Srdjan Solaja, Quality Manager på Bayn Europe.

ISO-certifieringen innebär att Bayn på ett mer strukturerat sätt identifierar förbättringsmöjligheter inom alla verksamhetsområden. Därigenom stärker Bayn sin position som leverantör och samarbetspartner inom livsmedelsindustrin.

För att genomföra ISO-certifieringen har Bayn tagit hjälp av företaget Svensk Certifiering Norden AB.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Taggar:

Om oss

Bayn Europe is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.comBayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYNFNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se För ytterligare information, vänligen kontakta:Simon Petrén, vice VD Bayn Europe AB Tel: +46709999455Email: simon.petren@bayneurope.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar