Bayn får rekordorder för EUREBA®

Bayn Europe ABs distributör i Estland, Toikaku Kaubandus har bokat ordern för en av sina slutkunder.

Bayn Europe AB har idag bokat en order om 17 000 kg EUREBA®. Tillsammans med tidigare bokade ordrar för EUREBA®-segmentet i februari, utgör detta redan ett nytt månadsrekord med ett försäljningsvärde på 750 TSEK, vilket förväntas komma in innan slutet på Q2.

Slutkunden är bland andra en estnisk mejerikoncern som tillverkar bland annat proteinpuddingar. De har använt Bayns sockerreducerare EUREBA® sedan april förra året.

EUREBA® D-01, utvecklad ur naturliga råvaror, kan ersätta socker 1:1 i bland annat mejeriprodukter utan att ge avkall på vare sig smak eller munkänsla. EUREBA® D01 har framgångsrikt använts i glass av flera tillverkare både i Sverige och utomlands.

"Det är roligt att se att våra distributörer är så framgångsrika med våra produkter. De möjliggör att deras kunder snabbare når ut på marknaden med sockerreducerade produkter, som allt fler konsumenter efterfrågar", säger Mats Källqvist, SVP Sales & Marketing på Bayn Europe AB.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl 14.30 CET.

Taggar:

Om oss

Bayn Europe is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.comBayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYNFNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se För ytterligare information, vänligen kontakta:Simon Petrén, vice VD Bayn Europe AB Tel: +46709999455Email: simon.petren@bayneurope.com

Prenumerera

Dokument & länkar