Bayn och EPC har ingått avtal om distribution av naturliga sötningsprodukter

Bayn Europe AB och EPC Natural Products Ltd, Beijing sluter avtal om distribution av nya råvaror för Norra Europa

Avtalet som slöts 2020-04-15 innebär att Bayn blir exklusiv distributör för EPCs stevia-aromer och thaumatin-extrakt i Norra Europa. Utöver detta tillförsäkras Bayn tillgång till EPCs tekniska kunnande vad avser sötning av drycker. Bayn kommer även att vidareutveckla applikationsområden för EPCs råvaror till andra produktkategorier.

Totalt rör det sig om ett nytt produktprogram med ett tiotal sötningsprodukter och extrakt som baseras på stevia och thaumatin. De nya produkterna har bland annat har fördelen att de kan eliminera eventuella bismaker i produkter, ett problem som många producenter har idag när de använder såväl naturliga som kemiska sötningsmedel i sina sockerfria- och sockerreducerade livsmedel.

”Vi har arbetat med EPC under femton år i olika konstellationer och är mycket glada över att ha kunnat säkra distributions-rätten och tillgången till deras innovativa och högkvalitativa produkter. EPC har under de senaste åren koncentrerat sig på USA-marknaden och känner sig nu redo att ge sig i kast med Europa. Jag tror att distributionen och möjligheten att hjälpa tillverkare att implementera de attraktiva produkterna I sina existerande livsmedel kommer vara viktigast på kort sikt, men man skall heller inte underskatta värdet av dessa produkter för vår egen produktion av den sötade fibern EUREBA®.” - Patrik Edström, VD Bayn Europe AB.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com

Om Bayn och Pändy:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Pändy är en snabbväxande aktör inom FMCG-marknaden som har specialiserat sig på att utveckla och marknadsföra drycker, godis, snacks och energi-bars med lågt kaloriinnehåll och med hög andel protein som ger en snabb mättnadskänsla. Pändys produkter finns i såväl dagligvaruhandeln som i service-punkter såsom bensinstationer och servicebutiker.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Om oss

Bayn Europe is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.comBayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYNFNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se För ytterligare information, vänligen kontakta:Simon Petrén, vice VD Bayn Europe AB Tel: +46709999455Email: simon.petren@bayneurope.com

Prenumerera

Dokument & länkar