Bayns orderingång ökar: Större efterfrågan än väntat under januari till april

2019 startar starkt för Bayn Europe AB. Från den 1 januari i år till idag har Bayn tagit emot ordrar till ett värde av 3,3 MSEK. Detta motsvarar hela 2018 års fakturering.

"Det ser vi som ett tydligt bevis på att allt fler livsmedelsföretag i Europa är intresserade av EUREBA®, vårt alternativ till socker", säger Mats Källqvist, marknads- och försäljningschef på Bayn.

Samtidigt växer marknadens efterfrågan på livsmedel och sötsaker med mindre mängder socker, alternativt som inte innehåller något socker alls. Det bidrar till att Bayn ser en ökad efterfrågan.

"Vi ser också att producenterna utvecklar nya sockerreducerade produkter. Den innovativa kraften är en annan förklaring till den ökade orderingången", säger Mats Källqvist.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 May 2019 kl 10.15 CET.

Taggar:

Om oss

Bayn Europe is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.comBayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYNFNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se För ytterligare information, vänligen kontakta:Simon Petrén, vice VD Bayn Europe AB Tel: +46709999455Email: simon.petren@bayneurope.com

Prenumerera

Dokument & länkar