Penser Access: BE Group - Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i rad med tillväxt i underliggande EBIT. Avvecklingen av Eskilstuna fortlöper enligt plan samtidigt som Lecor Stålteknik börjar se viss effekt av de tidigare insatta åtgärderna. Med tre stabilt starka kvartal i rad öppnar det upp möjligheten till en utdelning för i år. Efter rapporten justerar vi upp vår omsättningsprognos för 2018 och ser en hög kurspotential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: https://epaccess.penser.se/analys/annu-ett-kliv-mot-ett-lonsammare-group/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera