Penser Access: BE Group - Momentum och hävstång

BE Group slog förväntningarna rejält i det första kvartalet framförallt genom högre sålda volymer av stål och bättre pris/mix. Tack vare att påsken föll i det andra kvartalet fick man några extra affärsdagar i Q1 men denna effekt stod bara för en femtedel av tillväxten jämfört med samma period 2016. Totalt växte intäkterna med 15% YoY och om man justerar för de nedlagda affärsområdena i Östeuropa blev tillväxten hela 24%. De högre volymerna samt en ökande bruttomarginal ger bra effekt på det operativa resultatet och vinst per aktie som blev hela 1,38 SEK justerat för lagervärdering.

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: 

https://epaccess.penser.se/analys/momentum-och-havstang-2/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom - bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera