Beactica fullbordar finansieringsrunda - accelererar sin pipeline av nya cancerläkemedel

Uppsala – 28 August 2018

Uppsalaföretaget Beactica tillkännagav idag att man genomfört en nyemission för att tillföra bolaget betydande kapital för vidare utveckling av bolagets interna pipeline av innovativa substanser för cancerbehandling.

Finansieringsrundan var Beacticas mest framgångsrika hittills med en överteckning på nästan 60%. En dryg tredjedel av deltagarna var nya investerare och bidrog med en merpart av kapitalet. Övrigt kapital tillhandahölls av ett flertal existerande aktieägare, däribland ALMI Invest och UNIONEN. Det tillförda kapitalet kommer att påskynda utvecklingsprocessen i Beacticas pipeline över de kommande 12 månaderna. Detta inkluderar bl.a. prekliniska proof-of-concept-studier för Beacticas LSD1-program avseende behandling av glioblastom – en aggresiv form av hjärntumör – men även studier inom andra cancerformer.

“Det är en spännande tid nu. Vår pipeline avancerar i bra takt och vi är tacksamma för det förtroende som våra investerare visar oss i detta viktiga skede,” säger Per Källblad, VD för Beactica. “Det finns ett skriande behov av förbättrad behandling av glioblastom och det nya kapitalet kommer att öka utvecklingstakten för våra substanser som visat lovande resultat i prekliniska modeller.”

Allan Asp, Investment Manager på ALMI Invest kommenterar: “Vi är väldigt nöjda över att vara en del av Beacticas positiva utveckling. Sedan vår första investering 2009 har vi på ALMI Invest varit imponerade av bolagets förmåga att göra affär av vetenskaplig spetskompetens.”

Beactica AB Contact

Per Källblad M.Sc. Ph.D.

CEO

per.kallblad@beactica.com

Tel: +46 18 56 08 80

 

Notch Communications Contact

Kate Whelan Ph.D.

kate.whelan@notchcommunications.se

Tel: +46 (0)70 238 11 49 / +44 (0)161 457 7230

 

Om Beacticas LSD1-program

Beacticas LSD1-program fokuserar på utvecklingen av en ny klass av substanser för reglering av LSD1, ett epigenetiskt protein kopplat till flera cancerformer. Beacticas substanser har en verkningsmekanism som skiljer sig fundamentalt från de katalytiska LSD1-hämmare som i dagsläget genomgår kliniska studier. De verkar genom s.k. allosterisk modulering utan att hämma proteinets enzymatiska aktivitet och har i tolerabla doser visat sig inducera en betydande minskning av LSD1 i behandlade cancerceller, vilket ger hopp om ett brett användningsområde inom onkologi. Programmet har tilldelats anslag från Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA samt från Europeiska innovationsfonden Horizon 2020.

 

Om Beactica

Beactica AB är ett Uppsala-baserat forskningsföretag med en specialiserad teknologiplattform för effektiv utveckling av nya läkemedel. Förutom att bedriva egna utvecklingsprojekt inom eftersatta sjukdomsområden erbjuder bolaget partnerskap till andra läkemedelsbolag som behöver ta fram nya läkemedel. Bolaget grundades 2006 utifrån forskning vid Uppsala universitet och har etablerat sig som världsledande avseende fragment-baserad läkemedelsutveckling med hjälp av SPR-biosensorer. Mer information om Beactica finns på www.beactica.com.

Prenumerera