Bolagsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Bolagsstämma i Beijer Alma AB (publ) REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE I sitt bolagsstämmotal betonade VD Bertil Persson att Beijer Almas finansiella ställning stärkts under 2002. Genom fokus på besparingar ökade det operativa resultat något samtidigt som koncernen uppvisade ett kraftigt positivt kassaflöde. Han poängterade också att prispress och svag efterfrågan leder till ett ökat tryck att flytta ut den del av vår produktion som är arbetsintensiv från Sverige, främst då till Baltikum och till Asien. - För att vara framgångsrik som leverantör måste verksamheten förädlas mot högeffektiv automatiserad produktion. Samtidigt måste vissa delar av produktionen flyttas till lågkostnadsländer. Inom Beijer Alma har vi agerat för att möta behovet av sänkta produktionskostnader, sa Bertil Persson. I sitt tal bedömde Bertil Persson att sannolikheten för en uppgång i efterfrågan under 2003 förefaller låg. Orsaken är framför allt den svaga makroekonomiska utvecklingen, som bland annat är kopplad till lågkonjunkturen i Tyskland samt till obalanser i den amerikanska ekonomin. För Beijer Almas del innebär detta fortsatt fokus på kostnader och kassaflöde. Bertil Persson lyfte samtidigt fram den höga tekniska nivå och kostnadseffektiva produktion, som kännetecknar koncernbolagen. - När efterfrågan återigen tar fart är förutsättningarna därför goda för en bra resultatutveckling i Beijer Alma, sa Bertil Persson. BESLUT VID STäMMAN Bolagsstämman beslutade bland annat att: ·Fastställa utdelningen för 2002 till 1,00 kronor per aktie (2,00 kronor). Utdelningen kommer att distribueras av VPC med början den 27 mars. ·Bemyndiga styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission av högst 1.000.000 nya B-aktier. ·Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Wall (ordförande), Anders G. Carlberg, Thomas Halvorsen, Göran W Huldtgren, Johan Wall, Marianne Nivert och Johan Norman samt omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant. Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 29 april. BEIJER ALMA AB (publ) Styrelsen Eventuella frågor besvaras av: Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50 Beijer Alma AB (publ), (ticker: BEIAb), är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning till kunder inom högteknologiskt inriktade branscher. Koncernen omfattar främst branschledande teknologibolag med god tillväxtpotential och utgörs huvudsakligen av de helägda dotterbolagen: Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com), en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i Europa i sin bransch. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige, Danmark och Finland. Omsättningen 2002 var 546,4 Mkr. Antalet anställda var 434. Habia Cable AB (www.habia.se), en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige medan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. Omsättningen 2002 var 402,8 Mkr. Antalet anställda var 366. Elimag AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri. Omsättningen 2002 var 83,7 Mkr. Antalet anställda var 73. AB Stafsjö Bruk (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för processindustrin. Bolaget är internationellt verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt ett nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder. Omsättningen 2002 var 81,9 Mkr. Antalet anställda var 63. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar