Årsredovisning 2018 för Beijer Electronics Group AB (publ)

Report this content

BEIJER GROUP är mitt inne i en spännande och lovande resa på den expansiva marknaden för digitala lösningar som kopplar samman olika system i såväl fasta som trådlösa nätverk och möjliggör olika IIoT-applikationer. Koncernen, som i mångt och mycket har präglats av en historia som distributör av produkter inom automation, har ställt om till ett teknologiföretag i framkant med hög kompetens inom såväl mjukvara som hårdvara. Det framgår av årsredovisningen för BEIJER GROUP som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.

Under 2018 befäste BEIJER GROUP den positiva trenden med ökad orderingång, högre försäljning och ett förbättrat resultat i enlighet med strategin som lades fast 2016. Orderingång och omsättning steg med närmare 30 respektive 20 procent. Rörelseresultatet fyrdubblades till 74 mkr och koncernen är på väg att nå målet om tio procent i rörelsemarginal. Efter ett par år av in-ställda utdelningar föreslår styrelsen att utdelningen till aktieägarna återupptas.

VD Per Samuelsson skriver i VD-kommentaren att BEIJER GROUP under det gångna året tagit flera initiativ i syfte att lyfta verksamheten till ännu högre nivåer. Under 2018 investerade koncernen drygt 160 mkr i produktutveckling vilket förstärker och breddar erbjudandet till marknaden. Affärsenheten Westermo lade fast ny expansionsplan. Planen baseras på framgångarna inom tågsegmentet och affärsenhetens befintliga produktprogram. Den innebär riktade satsningar på nätverkslösningar till segmenten järnvägsinfrastruktur och eldistribution. Inom affärsenheten Beijer Electronics lanseras den nya lösningen för ”Fast track to the Cloud” med BoX2 under 2019. Lösningen består av både mjuk- och hårdvara och är en Industrial Internet-of-Things-applikation med enkel uppkoppling till befintlig automationsutrustning.

De nya satsningarna är investeringar för att säkerställa en fortsatt hög och lönsam tillväxt. Den offensiva strategin öppnar även för en möjlighet att på sikt höja koncernens mål för tillväxt och rörelsemarginal. För helåret 2019 bedöms koncernen fortsatt att kunna öka omsättning och resultat jämfört med utfallet 2018.

I samband med årsredovisningen presenterar BEIJER GROUP en hållbarhetsredovisning som publiceras separat. I årsredovisningen återges en sammanfattning av rapporten.

Den tryckta årsredovisningen på svenska distribueras i dagarna till dem som har registrerat detta önskemål via BEIJER GROUPs prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från bo-laget via telefon 040-35 86 00 eller e-mail till info@beijergroup.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida på svenska. En engelsk version av rapporten beräknas finnas tillgänglig på hemsidan samt för distribution under andra halvan av april.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2019 kl 15:00.   
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi avslutade 2018 starkt och inledde det nya året med en välfylld orderbok. För helåret 2019 bedömer vi att koncernen fortsatt kommer att kunna öka omsättning och resultat jämfört med utfallet 2018.
Per Samuelsson, VD och koncernchef