Beijer Electronics Group förvärvar det tyska bolaget ELTEC

Report this content

BEIJER GROUP har genom affärsenheten Westermo idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av det tyska bolaget ELTEC Elektronik AG, ett teknologibolag verksamt inom kommunikationslösningar för uppkopplade tåg. ELTEC är en innovativ aktör som levererar trådlösa kommunikationslösningar för passagerarinformation, infotainment och Wi-Finätverk för passagerare. Bland deras kunder återfinns Europas största tågoperatörer och systemintegratörer inom uppkopplade tåg.

ELTEC har cirka 35 anställda och en årlig försäljning på ungefär 65 MSEK (6,5 M€). Verksamheten är förlagd till Mainz i Tyskland. ELTEC kompletterar väl det schweiziska bolaget Neratec som förvärvades 2019 och som huvudsakligen fokuserar på andra WLAN-applikationer till järnvägsindustrin.

”Det är glädjande att idag få tillkännage detta tredje kompletterande förvärv inom affärsenheten Westermo. BEIJER GROUP levererar avancerad teknologi för den snabbt växande marknaden inom digitalisering i en alltmer uppkopplad värld och förvärvet av ELTEC stärker vår position ytterligare”, säger Per Samuelsson, VD och koncernchef för BEIJER GROUP.

”Genom förvärvet av ELTEC kompletterar vi vårt erbjudande inom smart uppkoppling ombord på tåg och tunnelbanor och framöver även spårvagnar och bussar. ELTEC har en stark kundbas i de stora europeiska tågoperatörerna. Behovet av modern nätverksinfrastruktur i publika färdmedel väntas öka framöver och Westermo kan spela en viktig roll i digitaliseringen av tågflottorna i Europa och globalt”, säger Jenny Sjödahl, VD för Westermo.

”Vi är väldigt glada över att bli en del av Westermo och BEIJER GROUP. Genom Westermos världsomspännande försäljningsorganisation får vi ytterligare tillgång till den globala marknaden och våra kompletterande teknologier och kompetenser skapar ett ännu starkare erbjudande till transportmarknaden”, säger Peter Albert, VD för ELTEC Elektronik AG.

Förvärvet väntas slutföras i april 2021. Köpeskillingen uppgår till 10,5 M€ på skuldfri basis. Den betalas kontant och finansieras genom BEIJER GROUPs befintliga finansieringsavtal. Förvärvet kommer att ha begränsad påverkan på BEIJER GROUPs resultat under 2021 men förväntas bidra från 2022 och framåt i linje med Westermos lönsamhetsnivå.

     

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 17 mars 2021 kl 13.30.

  
   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att idag få tillkännage detta tredje kompletterande förvärv inom affärsenheten Westermo. BEIJER GROUP levererar avancerad teknologi för den snabbt växande marknaden inom digitalisering i en alltmer uppkopplad värld och förvärvet av ELTEC stärker vår position ytterligare.
Per Samuelsson, VD och koncernchef