Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1 januari - 31 mars 2003 ·Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). ·Rörelseresultatet steg med 15,9 procent till 10,0 mkr (8,6). ·Vinsten per aktie efter skatt ökade med 15,7 procent till 1,18 kronor (1,02). ·Fördjupat samarbete med Mitsubishi Electric genom två strategiska avtal. ·Nya brand label-samarbeten inom operatörssystem med två tyska företag. Koncernens intäkter Beijer Electronics visade en stabil utveckling trots en relativt svag marknad under det första kvartalet 2003. Koncernens nettoomsättning steg med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5) under perioden. Uppgången förklaras av en fortsatt försäljningstillväxt för koncernens operatörssystem samt av förra årets förvärv av Autic System. Marknaderna, som stabiliserades under andra halvan av 2002, försvagades som en följd av den stora osäkerheten i världsekonomin och större investeringar skjuts på framtiden. Beijer Electronics hemmamarknad Sverige, Norge och Finland bedöms sammantaget ha gått ned något. I Sverige har koncernen kunnat ta marknadsandelar. Försäljningen i Sverige steg med 13,8 procent till 58,5 mkr (51,5). Förvärvet av Autic System bidrog med 5,2 mkr. Exklusive Autic System blev ökningen 3,6 procent. I Norge och Finland utvecklades försäljningen ungefär som marknaden som helhet. Norge visade en minskning med 3,7 procent till 18,9 mkr (19,6) och Finland hade en nedgång på 7,1 procent till 9,3 mkr (10,0). Försäljningen i övriga Europa och USA fortsatte att återhämta sig under perioden. Försäljningen i övriga Europa steg med 17,5 procent till 18,8 mkr (16,0) och i USA ökade den med 22,5 procent till 8,0 mkr (6,5). Den svenska marknaden svarade för 50,5 procent (49,2) av koncernens försäljning. Har du frågor om Beijer Electronics-koncernen är du välkommen att kontakta ledningsassistent Annika Johnsson direkt på telefon 040-35 86 55 eller via e-post på adressen koncerninfo@beijer.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar