Delårsrapport januari-juni 2012: Genombrott på den amerikanska järnvägsmarknaden och en fortsatt god orderingång

Första halvåret

• Orderingången uppgick till 724,5 mkr (731,4).
• Nettoomsättningen blev 689,1 mkr (729,9).
• Rörelseresultatet uppgick till 52,0 mkr (81,7).
• Vinsten efter skatt blev 20,8 mkr (57,4).
• Vinsten per aktie var 1,00 kronor (2,92).

Andra kvartalet

• Orderingången var 371,5 mkr (381,0).
• Nettoomsättningen uppgick till 350,2 mkr (367,9).
• Rörelseresultatet blev 26,5 mkr (40,6).
• Vinsten efter skatt uppgick till 8,0 mkr (29,0).
• Vinsten per aktie var 0,39 kronor (1,47).
• Genombrottsorder inom järnvägssegmentet från Toshiba uppgående till 4 musd.

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics omsättning och resultat var lägre under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Dock ökade orderingång, omsättning och resultat jämfört med första kvartalet 2012. Sammantaget var orderingången i kvartalet koncernens näst bästa någonsin.

Den akuta eurokrisen under perioden skapade en stor säkerhet om den fortsatta ekonomiska utvecklingen och lade en hämsko på beslut, investeringar och ekonomisk aktivitet. Det drabbade efterfrågan i Europa och främst koncernens affärsområde Automation.

Trots den rådande osäkerheten i marknaden hyser Beijer Electronics en stark tilltro till framtiden och fortsätter att investera i tillkommande resurser inom marknad och försäljning. Produktutvecklingen fortgår i samma takt som tidigare, och under det första halvåret har koncernen lanserat ett stort antal nya produkter som sammantaget ger oss en stark teknologisk postion. Kombinationen lägre försäljningsvolymer och högre omkostnader påverkar lönsamheten kortsiktigt med lägre rörelsemarginal.

Långsiktigt stärker Beijer Electronics sin internationella konkurrenskraft. Ett verkligt kvitto var koncernens hittills enskilt största order på cirka 30 mkr som IDC erhöll inom järnvägssegmentet i USA. Detta befäster vår ledande position inom detta segment där vi ser en stor framtida marknadspotential. Efter stora investeringar i produktutveckling under de senaste åren står IDC väl rustat för framtida tillväxt.

Affärsområde HMI Products hade en god utveckling under andra kvartalet och visade på god tillväxt samt kraftigt förbättrad lönsamhet jämfört med de senaste kvartalen. Försäljningen i USA har varit fortsatt mycket bra med en tillväxt på 33 procent och Asien visade en tydlig återhämtning i efterfrågan med en tillväxt på 43 procent jämfört med första kvartalet.

Affärsområde Automation upplevde en lägre efterfrågan under andra kvartalet, särskilt i Sverige.Det råder en ökad försiktighet på marknaden som innebär att investeringar skjuts på framtiden. Det medför i sin tur ett växande uppdämt behov när väl osäkerheten har lagt sig. Affärsområdet har samtidigt breddat sitt produktprogram med kompletterande produkter under eget varumärke och stärkt sin konkurrenskraft inom sina prioriterade segment. I maj erhöll Automation ett antal strategiskt viktiga ordrar inom fastighetsautomation till bl a Kungliga Biblioteket.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:         Fredagen den 13 juli kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 (0)8 505 59812
Från Storbritannien: +44 (0)207 108 6205

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:

https://www.anywhereconference.com/?Conference=108273889&PIN=260247

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer.

Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,  tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar