Delårsrapport januari-mars 2011: Fortsatt hög tillväxt och stark resultatökning i en positiv marknad där förvärven levererar enligt plan

 

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 362,0 mkr (285,7)
  • Rörelseresultatet ökade med 75 procent till 41,1 mkr (23,5) och
    rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (8,2)
  • Vinsten efter skatt ökade med 78 procent till 28,4 mkr (16,0)
  • Vinsten per aktie ökade till 4,40 kronor (2,51)
  • Förvärv av utestående minoritet i Korenix

VD Fredrik Jönsson kommenterar
"Beijer Electronics visade en fortsatt stark utveckling under det första kvartalet. Koncernen nådde sitt hittills enskilt bästa kvartal avseende såväl försäljning som resultat. Justerat för valutaförändringar ökade omsättningen med 33 procent i kvartalet. Våra senaste förvärv, Korenix och QSI, har överträffat förväntningarna med mycket snabb tillväxt och bra lönsamhet samtidigt som integrationen har gått enligt plan.

Vi har även fått ett kvitto på att Beijer Electronics står starkare och har högre intjäningskapacitet jämfört med högkonjunkturåret 2008, för jämförbara enheter. Den djupa ekonomiska nedgången under 2009 medförde att vi gjorde omfattande och till stor del bestående besparingar i omkostnader samtidigt som vi satsade på våra snabbväxande områden med högre marginal. På en något större försäljningsvolym blev rörelseresultatet drygt 50 procent bättre det första kvartalet i år jämfört med samma period 2008.

Affärsområde HMI Products har fortsatt att övertyga med en tillväxt på närmare 40 procent och ett resultatlyft på nästan det dubbla. QSI har bidragit med viktiga tillskott framför allt till omsättningen men även till resultatet. HMI Products nådde också en ny rekordnivå beträffade rörelsemarginalen som uppgick till utmärkta 16,1 procent.

Affärsområde Automation har vänt verksamheten i rätt riktning efter förra årets tröga utveckling. Aktivitetsplanen som lanserades i slutet av förra året har givit effekt. Det har framför allt börjat ljusna i Danmark och Finland med kraftigt ökad försäljning och bättre resultat. Det innebar att Automation sammantaget mer än fördubblade sitt resultat under kvartalet och nära nog nådde sitt långsiktiga marginalmål.

Affärsområde IDC mötte en svagare marknad i Europa under kvartalet även om den förbättrades mot slutet av perioden. IDC hade även tuffare jämförelsetal med två stora order under första kvartalet 2010. Förvärvet av Korenix har bidragit positivt till omsättning och resultat så sammantaget visar IDC en tillväxt på drygt 25 procent. Resultatet ökade något samtidigt som det belastades av tunga marknadsinvesteringar i USA och Asien.”

Inbjudan till telekonferens
Idag kl 14.30 arrangeras en telefonkonferens för journalister och analytiker, där VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, samt CFO, Lennart Mauritzson, presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
från Sverige: +46 (0)8 506 269 04
från Storbritannien: +44 (0)207 108 6205

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108257566&PIN=591596

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida, www.beijerelectronics.se, under Investor Relations/Presentationer. Här kommer även en inspelning av telefonkonferensen att läggas upp i efterhand.


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,
tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26
CFO, Lennart Mauritzson,
tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)705 52 05 57
Informationsansvarig, Katarina Erichs Emilson,
tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96

 

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och robust datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med kontor i 16 länder. Beijer Electronics är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar