Delårsrapport januari-mars 2012: Omsättning i linje med förväntningarna och stigande orderingång

 

Första kvartalet

• Orderingången uppgick till 353,3 mkr (350,4)
• Nettoomsättningen blev 339,0 mkr (362,0)
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 41,1 mkr (53,9) vilket motsvarade en marginal på 12,1 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 25,5 mkr (41,1) motsvarande en marginal på 7,5 procent
• Resultatnedgången är i sin helhet hänförlig till lägre volymer inom affärsområde HMI Products – trenden har dock vänt uppåt under detta kvartal
• Vinsten efter skatt blev 12,8 mkr (28,4)
• Vinsten per aktie var 0,62 kronor (1,45)

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics omsättning och resultat var som aviserats lägre under det första kvartalet. Utfallet var dock bättre än våra ursprungliga förväntningar med en stark avslutning på kvartalet. Till den positiva bilden hörde även en ökad orderingång som dels var koncernens hittills näst högsta i ett kvartal och som dessutom var en tydlig förbättring jämfört med de två sista kvartalen förra året. Nedgången i rörelseresultatet är till fullo relaterad till den lägre försäljningsvolymen.

Affärsområde HMI Products har utvecklats enligt förväntningarna men det har varit en tuff period med främst en lägre efterfrågan från den kinesiska marknaden och lägre försäljning till brand label-segmentet. Samtidigt ser vi tecken på att marknaden passerat botten då orderingången i kvartalet var den tredje bästa någonsin och att mars var den enskilt högsta månaden någonsin. Jämfört med föregående kvartal växte HMI Products med sex procent. Den stora händelsen under nästa kvartal är lanseringen av den nya globala produktfamiljen av operatörspaneler som sker nu i april.

Affärsområde Automation visade en stabil utveckling under perioden med ett bättre resultat och en oförändrad omsättning. Positivt var också en tillväxt i orderingången trots en relativt trög marknad i Sverige. Återhämtningen fortsatte i Norge och utvecklingen i Finland var positiv. Automation nådde sitt långsiktiga marginalmål om åtta procent.

Affärsområde IDC visade återigen en bra tillväxt i såväl orderingång som försäljning och ett kraftigt bättre resultat. Vår satsning på den amerikanska marknaden har rönt fortsatta framgångar. Försäljningen i Storbritannien och Frankrike har utvecklats särskilt positivt. I Kina har IDCs produktprogram mött ett stort intresse. Affärsområdet fullföljer sin betydande marknadssatsning och sina stora investeringar i produktutveckling då vi ser en mycket stor potential i affärsområdets framtid.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Onsdagen den 25 april kl 14.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46(0)8 506 85759
Från Storbritannien: +44(0)207 108 6205

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108269766&PIN=999043

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer.

Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:
VD och koncernchef Fredrik Jönsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26
CFO Anna Belfrage, tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)706 35 86 53

 

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar