Mikael Karlsson ny ägare i Beijer Electronics AB

Report this content

Mikael Karlsson ny ägare i Beijer Electronics AB Jan Hain, huvudägare i Beijer Electronics lämnade följande pressrelease fredagen den 27 oktober: För att öka likviditeten i Beijer Electronics AB har Jan Hain i samråd med E. Öhman J:or Fondkommission AB minskat sitt ägande med 368 661 aktier, vilket motsvarar 5,9% av aktierna i bolaget. Dessa aktier har placerats på ett flertal institutioner och privatpersoner. Efter genomförd transaktion är Jan Hain privat och genom bolag fortfarande största ägare i Beijer Electronics AB med 1 150 000 aktier, vilket motsvarar 18,5 % av kapitalet/rösterna. I samband med Jan Hains försäljning av aktier har följande personer i Beijer Electronics ökat sina innehav: - Mikael Karlsson, styrelseledamot, förvärvade 40 000 aktier och han har nu 40 000 aktier och 10 000 optioner. Mikael Karlsson, styrelseordförande i Axis Communications AB, tillträdde som styrelseledamot i samband med Beijer Electronics notering på O-listan i juni 2000. - Göran Sigfridsson, VD, med familj utökade sitt innehav med 1 000 aktier och har nu totalt 3 656 aktier och 40 000 optioner. Malmö 2000-10-30 För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar