Nomineringskommitté utsedd

Beijer Electronics har nu i enlighet med tidigare bolagsstämmobeslut utsett en nomineringskommitté som skall lägga fram förslag till styrelse, att föreläggas ordinarie bolagsstämma den 21 april 2005. Bolagsstämmobeslutet innebar att de fyra största aktieägarna under det fjärde kvartalet skall utse vardera en representant till nomineringskommittén med styrelsens ordförande som sammankallande. Följande ledamöter ingår i årets nomineringskommitté: Mauritz Sahlin, styrelsens ordförande och sammankallande Bert Åke Eriksson, Stena Sessan Mats Gustafsson, SEB Fonder Mats Andersson, Skandia Liv Ulf Hedlundh, Svolder Malmö 2004-11-17 Aktieägare som vill föreslå medlemmar till Beijer Electronics styrelse kan kontakta någon av ledamöterna i nomineringskommittén på e-post enligt följande: mauritz@eligo.se bertake.eriksson@stena.com mats.gustafsson2@seb.se mats.a.andersson@skandia.se ulf.hedlundh@svolder.se För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar