Ny organisation införs och ett framåtriktat åtgärdsprogram initieras

Ny organisation införs och ett framåtriktat åtgärdsprogram initieras Beijer Electronics inför en ny organisation och initierar ett framåtriktat åtgärdsprogram inom affärsområdet Automation. Syftet är att skapa en effektivare och mer samordnad organisation, sänka kostnadsmassan och öka den långsiktiga konkurrenskraften. Målet är att minska kostnaderna med cirka tio mkr på årsbasis. Den nya organisationen berör i första hand Automations svenska verksamhet men det kommer även att ske en samordning mellan bolagen i Sverige, Norge och Finland på marknadssidan samt inom lager/logistik och inköp. Omorganisationen går i korthet ut på att nuvarande produktområden inom Automation struktureras om till en marknads- och en teknikavdelning. Den nya organisationen innebär att en ny marknadsenhet för hela Norden skapas, med ansvar för marknad och produkter i Sverige, Norge och Finland. Dessutom inrättas ett nytt nordiskt logistiksystem med ansvar för centrala inköp, gemensamt ordersystem och centrallager. En ny teknikavdelning bildas, med ansvar för support, utbildning och service. Säljorganisationen med fyra regioner i Sverige samt Norge och Finland kvarstår intakt liksom projektavdelningarna. Vidare kommer integrationen av Autic System i Automation att fullföljas. Omorganisationen medför en viss övertalighet personalmässigt. Beijer Electronics har därför initierat ett åtgärdsprogram som innebär att omkring 15 medarbetare berörs. En del av neddragningarna kommer att ske genom naturlig avgång. Programmet beräknas sänka kostnaderna med cirka tio mkr på årsbasis räknat på nuvarande kostnadsmassa. Huvuddelen består av lägre personalkostnader och minskade lagerkostnader. Åtgärderna väntas ge full effekt under andra halvåret 2004. Omorganisationen och åtgärdsprogrammet väntas medföra kostnader som idag beräknas till cirka 5 mkr. Förhandlingar med fackliga organisationer inleds omedelbart. Målet är att den nya organisationen skall vara på plats vid årsskiftet 2003/2004 och att förhandlingarna skall vara slutförda i god tid före dess. Malmö 2003-10-21 För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10. Beijer Electronics är ett av Nordens mest expansiva och framgångsrika företag inom industriautomation. Våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi representerar och samarbetar också med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar