Dela

Kontakt

 • Beijer Electronics Group AB
  Box 426 201 24 MALMÖ
  +46 (0)40 35 86 00
  +46 (0)40 93 23 01
  http://www.beijergroup.com
 • Jenny Sjödahl

  VD och koncernchef


  +46 (0)40 35 86 00
 • Joakim Laurén

  CFO/IR-ansvarig


  +46 (0)40 35 84 96
 • Annika Johnsson

  Executive Assistant/IR Assistant


  +46 (0)40 35 86 55
 • Citat

  ”Avtalet med Stadler är ett kvitto på det fördjupade samarbetet mellan våra två bolag och bekräftar Westermos förmåga att leverera avancerade nätverkslösningar för att möta de ökande kraven på applikationer ombord på tåg.
  Jenny Sjödahl, VD och koncernchef
  Vi verkar på marknader och i segment med stark underliggande tillväxt och har visat att vi har förmåga att växa snabbare än marknaden. Målen skall nås genom en tydlig segmentsstrategi, fortsatt utveckling av konkurrenskraftiga produkter samt kontinuerliga effektivitetsförbättringar.
  Jenny Sjödahl, VD och koncernchef
  Jag är både stolt och glad över att båda affärsenheterna visar god lönsamhet i kvartalet.
  Jenny Sjödahl, VD och koncernchef
  Det här är ett bra avtal för BEIJER GROUP som dels innebär att vi säkerställer vår finansiering till marknadsmässiga villkor, dels ger oss muskler att fortsätta driva en aktiv M&A-agenda i linje med vår strategi. Vi utvärderar löpande kompletterande förvärvsobjekt.
  Joakim Laurén, vVD och CFO
  Det är särskilt glädjande att den positiva utvecklingen i affärsenheten Beijer Electronics fortsätter, med ett avsevärt lönsamhetslyft i kvartalet.
  Jenny Sjödahl, VD och koncernchef
  De generellt goda marknadsförutsättningarna, en rekordstor orderbok och framsteg vad gäller försörjningen av kritiska komponenter bidrar till ökad optimism avseende helåret 2022.
  Jenny Sjödahl, VD och koncernchef
  Westermos stabila affärsmodell och goda intjäningsförmåga består och vi bedömer att leveransförmågan kommer att kunna förbättras under det andra halvåret.
  Jenny Sjödahl, VD och koncernchef
  Koncernens försäljning ökade till 533 mkr, vilket innebär att vi för första gången passerar en halv miljard i omsättning under ett enskilt kvartal.
  Jenny Sjödahl, VD och koncernchef
  För helåret 2021 har vår bedömning förstärkts. BEIJER GROUP har goda förutsättningar att visa ett väsentligt bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Det är ett styrkebesked att för första gången ha passerat en orderingång på 500 mkr under ett enskilt kvartal.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Orderingången på närmare 420 mkr var ett av koncernens hittills bästa kvartal, drivet av affärsenheten Beijer Electronics fina utveckling.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Det är glädjande att idag få tillkännage detta tredje kompletterande förvärv inom affärsenheten Westermo. BEIJER GROUP levererar avancerad teknologi för den snabbt växande marknaden inom digitalisering i en alltmer uppkopplad värld och förvärvet av ELTEC stärker vår position ytterligare.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Orderingången steg med 28 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Vi går ur kvartal tre med en oförändrat god finansiell ställning.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Jag är särskilt nöjd med att vi trots ett lägre resultat kunde visa ett positivt kassaflöde och minska nettoskulden under perioden.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Westermo blev den största affärsenheten under kvartalet och med förvärvet av Virtual Access är det bäddat för fortsatt lönsam tillväxt.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Jag är klart nöjd med att vi kan avisera detta andra kompletterande förvärv till vår affärsenhet Westermo. Vi bedriver verksamhet på marknader där digitaliseringen växer snabbt i en alltmer uppkopplad värld. Förvärvet av Virtual Access förstärker vår position ytterligare.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Efter det något svagare resultatet i kvartal två känns det bra att kunna leverera ett starkt tredje kvartal.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Resultatet fortsätter att öka. Vi närmar oss målet om tio procent rörelsemarginal.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Vi avslutade 2018 starkt och inledde det nya året med en välfylld orderbok. För helåret 2019 bedömer vi att koncernen fortsatt kommer att kunna öka omsättning och resultat jämfört med utfallet 2018.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  En orderingång på över 450 mkr i kvartalet är en riktigt bra nivå.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Efter åtta kvartal med bättre orderingång än försäljning har vi en stark orderbok.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Affärsenheten Beijer Electronics svarar för en väsentlig del av koncernens återhämtning vilket är extra glädjande med tanke på den stora omstrukturering som affärsenheten har genomfört.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Vi har markant förnyat vårt produktprogram och det har redan givit bra genomslag i försäljningen. Vi hyser god tilltro till en fortsatt positiv utveckling framöver.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Vi är inte nöjda med resultatet, men vi är på rätt väg efter den stora omställningen.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Glädjande var den fortsatt starka orderingången. Westermos utmärkta siffror kompletteras med tillväxt i de andra affärsenheterna.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef.
  Vi har stakat ut inriktningen för de närmaste åren och vi har säkrat handlingsutrymmet för fortsatta utvecklingsinsatser.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Den påbörjade omställningen med organisationsförändring, kostnadsneddragning samt ökat tempo i produktutveckling genomförs på ett professionellt sätt. Vi kommer att gå in i 2017 med goda förutsättningar för att kunna öka försäljningen.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Det andra kvartalet visar på en återhämtning och att vi är på rätt väg. Vi går från röda siffror till ett positivt resultat.
  Per Samuelsson, VD och koncernchef
  Koncernen lägger ned betydande resurser på egen utveckling av kundnära och tekniskt avancerade produkter som säljs i hela världen, och under 2014 svarade våra egenutvecklade produkter för över 80 procent av koncernens omsättning.
  Anna Belfrage, tf VD och koncernchef
  Att avyttra Vehicle-affären är helt rätt ur ett strategiskt perspektiv. Det ger oss möjlighet för att fokusera på utvecklingen av vår kärnverksamhet. Micronet har sin kärnverksamhet inom fordonssegmentet och kommer att kunna integrera verksamheten och dra nytta av flera synergier. Denna affär skapar värde för Beijer Electronics, våra anställda och våra kunder.
  Fredrik Jönsson, VD och koncernchef
  Framtidsinriktad och kundorienterad produktutveckling är vägen till framgång på vår marknad, och vi har hållit hög takt i produktutvecklingen under 2013. Vår målmedvetna satsning på utveckling för specifika marknadssegment, som till exempel Train, visade under året övertygande resultat.
  Fredik Jönsson, VD och koncernchef
  ”Under året har vi fokuserat på våra globala försäljningsinsatser. Vi har öppnat två nya säljkontor i Asien, i Malaysia och Korea, och anställt 20 nya säljare globalt. Vår närvaro i olika världsdelar minskar känsligheten för konjunktursvängningar och skapar förutsättningar för en viktig konkurrensfördel – närheten till våra kunder.”
  Fredrik Jönsson, VD och koncernchef
  Fastighetsautomation är ett prioriterat område för oss och denna leverans ser vi som en strategisk milstolpe. Här har vi gjort en riktad satsning som, förutom leveransen till Kungliga biblioteket, även resulterat i förtroendeuppdrag för Sveriges nya nationalstadion Friends Arena, Vasamuseet och Nationalmuseum.
  Magnus Buhre, chef för fastighetsautomation på Beijer Electronics
  I vår bransch är framtidsinriktad och kundorienterad produktutveckling en absolut nödvändighet för att nå framgång på marknaden. Under 2011 har vi investerat mer pengar i utvecklingsverksamheten än någonsin tidigare och vi har fått ut ett mycket gott resultat i form av världsledande produkter och lösningar.
  Fredrik Jönsson, VD och koncernchef
  Beijer Electronics kunde för helåret 2011 visa sin hittills högsta omsättning och ett rekordresultat. Omsättningen ökade med 15 procent till drygt 1,4 miljarder kronor och rörelseresultatet steg med över 20 procent till 150 mkr. Våra förvärv, amerikanska QSI och taiwanesiska Korenix, har varit lyckosamma och överträffat förväntningarna. De har båda bidragit väsentligt till tillväxt och resultat. Samtidigt har vi haft en god kostnadskontroll som gett effekt på resultatet
  Fredrik Jönsson, VD och koncernchef
  Den industriella tillväxten i dessa länder och investeringar i dess infrastruktur erbjuder intressanta affärsmöjligheter inom både industriell automation och industriell datakommunikation. Vår etablering i dessa tillväxtländer är ett naturligt steg i vår strategi för att säkra organisk tillväxt och ge support åt lokala kunder.
  Carl-Johan Zetterberg Boudrie, Vice President Business Development
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp