BHG Group förvärvar Nordic Nest

13 December 2020, 03:00 CET


BHG Group AB (publ) (”BHG”) förvärvar 97,6 procent av Nordic Nest Group AB (”Nordic Nest”), en ledande online-aktör inom heminredningsprodukter med försäljning i 70 länder – inklusive de nordiska länderna, Tyskland och Sydkorea. Genom förvärvet förstärker BHG sin position ytterligare som den största online-aktören inom heminredning i Norden och skapar en plattform för breddat sortiment och tillväxt på nya geografiska marknader. Förvärvspriset motsvarar ett enterprise value om 1,8 Mdkr och köpeskillingen uppgår till 1,6 Mdkr, varav 1,0 Mdkr finansieras genom ett nytt banklån och resterande belopp med likvida medel. Köpeskillingen ska erläggas vid tillträde, vilket förväntas ske innan slutet av 2020.

Nordic Nest har under de senaste åren vuxit kraftigt med god lönsamhet. Under det brutna räkenskapsåret 2020/21, som löper till den 31 mars 2021, uppskattas omsättningen nå drygt 1 Mdkr, vilket motsvarar en tillväxttakt (CAGR) om cirka 50 procent sedan 2016, och EBITDA uppgå till cirka 120 Mkr.

BHG:s vd och koncernchef, Adam Schatz, kommenterar: ”Vi är enormt glada och stolta över att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med Nordic Nest och dess starka ledningsteam. Nordic Nest är ett fantastiskt, lönsamt och snabbväxande bolag – och passformen med BHG är perfekt! Verksamheterna kompletterar varandra väl både vad gäller produktsortiment och geografi. Dessutom är företagskulturerna byggda på samma värdegrund, med fokus på kunderbjudandet och lönsam tillväxt.”

Nordic Nest grundades 2002 i Kalmar under namnet Designonline och bytte under 2019 namn till Nordic Nest. Verksamheten, med cirka 200 anställda (FTE), erbjuder skandinavisk inredningsdesign online, med fokus på produkter för det dukade bordet.  Under innevarande räkenskapsår förväntas bolaget leverera cirka en miljon ordrar till omkring 700 000 kunder. Produkterna säljs via 10 webbutiker på 10 språk. Produktportföljen består av mer än 220 premiumvarumärken och cirka 30 000 unika produkter. Nordic Nests huvudkontor och logistikcenter ligger i Kalmar, varifrån huvuddelen av distributionen sker.

Martin Edblad, en av BHG:s grundare och ansvarig för M&A, kommenterar: ”Vi har följt Nordic Nest under lång tid och är mycket imponerade av hur bolaget genom Bank Bergström och hans team har utvecklats till en klar ledare inom sitt segment i Norden, samtidigt som man har lyckats ta en ledande position också i övriga Europa och i Asien. Vi delar syn på entreprenörskap och online-ledarskap och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans i Norden och på nya marknader.”

Bank Bergström, med en bakgrund från bl a MediaMarkt, och vd för Nordic Nest sedan 2017, kommenterar:
”Vi är mycket glada att ha blivit en del av BHG. Vi ser genom den här affären stora möjligheter att kunna accelerera vår utveckling och tillväxt, både genom att ytterligare utöka vårt ledande sortiment, växa på nuvarande marknader samt genom fortsatt geografisk expansion.”

Nicklas Storåkers, avgående styrelseordförande i Nordic Nest, kommenterar: ”Det har varit fem superroliga år med det enastående Nordic Nest-teamet under Banks ledning. Vi har också stor respekt för vad BHG skapat och är övertygade om att BHG och Nordic Nest kommer komplettera och sporra varandra i framtiden. Den industriella logiken är uppenbar.”

Vd Bank Bergström och ledningen i Nordic Nest kommer fortsätta driva verksamhetens vidare expansion från Kalmar samt bibehåller ägande i bolaget. Nordic Nest kommer utgöra en ny vertikal inom BHG och konsolideras i segment Heminredning från och med 1 januari 2021. 

Säljare av Nordic Nest är Nordstjernan, Philian Invest, Stella Capital, Jörgen Bödmar, Nicklas Storåkers samt ett antal mindre aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: 
adam.schatz@bhggroup.se

Jesper Flemme, CFO för BHG Group
Telefon: +46 (0)720 80 25 69. E-post: 
jesper.flemme@bhggroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: 
johan.hahnel@bhggroup.se

Denna information är sådan information som BHG Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december, 2020, kl. 03:00 CET.

Om BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel:www.bygghemma.se, www.trademax.se och www.chilli.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 1 800 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar