BHG Groups valberedning inför årsstämma 2021

BHG Group ABs (publ) (”BHG”) valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. BHGs tredje största ägare per den 30 september 2020, Capital Group, har dock avböjt deltagande i valberedningen. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det därför beslutats att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av företrädare utsedda av de två största aktieägarna och den fjärde största ägaren som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 september 2020 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2021. 

Den 30 september 2020 var de två största aktieägarna och den fjärde största akieägaren i BHG; EQT Public Value Investments S.À.R.L. (”EQT”) (19,96 procent av rösterna), Swedbank Robur Fonder (8,22 procent av rösterna) samt Handelsbanken Fonder (4,57 procent av rösterna). De tre ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 32,75 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen: 

  • Fredrik Åtting som utsetts av EQT (ordförande)
  • Ulrik Grönvall som utsetts av Swedbank Robur Fonder
  • Sussi Kvart som utsetts av Handelsbanken Fonder
  • Gustaf Öhrn, i egenskap av ordförande för BHGs styrelse

Beräkningen ovan är baserad på 107 368 421 aktier. BHGs årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 kommer att äga rum den 5 Maj 2021. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17 mars 2021. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i BHG uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till investment@bhggroup.se eller post till BHG Group AB (publ), Att: Bolagsstämma 2021, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: 
johan.hahnel@bhggroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 17.30 CEST.

Om BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till över 800 000, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.sewww.trademax.sewww.chilli.se och www.furniturebox.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta Europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 1 800 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar