Delårsrapport: 1 januari-30 juni 2020

Exceptionell tillväxt

- Ett rekordkvartal för tillväxt, vinst och kassagenerering

sammanfattning

1 april - 30 juni

 • Nettoomsättningen ökade med 57,7 % till 2 694,9 (1 708,8) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 41,8 %
 • Bruttoresultatet ökade med 69,9 % till 675,5 (397,6) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 25,1 (23,3) %
 • Justerad EBIT uppgick till 232,7 (102,3) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 8,6 (6,0) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 222,0 (91,9) Mkr och rörelsemarginalen till 8,2 (5,4) %
 • Kassaflöde från rörelsen uppgick till 605,1 (260,6) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 147,2 (53,9) Mkr, en ökning med 173,2 % jämfört med föregående år
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,34 (0,50) kronor och efter utspädning till 1,33 (0,50) kronor  

1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättningen ökade med 47,6 % till 4 323,3 (2 928,9) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 33,6 %
 • Bruttoresultatet ökade med 57,0 % till 1 096,0 (698,1) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 25,4 (23,8) %
 • Justerad EBIT uppgick till 312,7 (157,5) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 7,2 (5,4) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 291,2 (130,2) Mkr och rörelsemarginalen till 6,7 (4,4) %
 • Kassaflöde från rörelsen uppgick till 753,4 (312,8) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 193,4 (76,0) Mkr, en ökning med 154,4 % jämfört med föregående år
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,78 (0,69) kronor och efter utspädning till 1,77 (0,69) kronor

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Som ett led i den nya varumärkes- och företagsidentiteten, under det nya varumärket BHG, bytte Bygghemma Group First AB namn till BHG Group AB den 29 maj. Det nya varumärket utgör en del av en uppdaterad identitet för webb, sociala medier och övrig extern och intern kommunikation för gruppen.

  
Denna information är sådan information som BHG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 07.00 CEST.

 
För ytterligare information, besök www.wearebhg.com eller kontakta:

Adam Schatz, vd och koncernchef
adam.schatz@bhggroup.se
+46 (0) 709-32 43 00 

Jesper Flemme, tf. CFO
jesper.flemme@bhggroup.se

+46 (0) 720-80 25 69 
 

Johan Hähnel, Ansvarig för Investerarrelationer
johan.hahnel@bhggroup.se
+46 (0) 70-605 63 34

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN
Adam Schatz, vd och koncernchef och Jesper Flemme, tf. CFO kommer torsdagen den 23 juli, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring +46-8-56642704  eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/bhg-q2-2020. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: https://www.wearebhg.com/sv/investerare/presentationer/.

KVARTALSrapporter PÅ WWW.wearebhg.com
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till juni 2020 och tidigare kvartals- och årsbokslut finns tillgängliga på https://www.wearebhg.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

 

OM BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till över 800 000, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se och www.furniturebox.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta Europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 1 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service och tjänster.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media