Biacore bildar nytt affärsområde inriktat mot läkemedels- och bioteknikindustrin

Biacore bildar nytt affärsområde inriktat mot läkemedels- och bioteknikindustrin Det nya affärsområdet lokaliseras till Schweiz, ett centrum för den europeiska läkemedelsindustrin Uppsala 2000-05-30. Biacore International AB (Biacore) (SSE:BCOR; Nasdaq:BCOR) bekräftar idag tidigare tillkännagivna planer att etablera ett nytt affärsområde för den verksamhet som riktar sig till läkemedels- och bioteknikindustrin. En övergripande uppgift för detta nya affärsområde är att säkerställa att Biacore uppnår sitt mål att bli en framstående leverantör av spetsteknologi till läkemedelsindustrin. Därtill kommer ansvaret för utvecklandet av ett bredare utbud av tillämpningar av Biacores teknologi för industriella ändamål. Härigenom siktar Biacore på att kunna erbjuda detaljerad biologisk analys genom hela FoU-processen alltifrån identifiering och validering av målmolekyler till kvalitetskontroll inom produktion. Det nya affärsområdet kommer att lokaliseras till Neuchâtel, Schweiz. Denna lokalisering valdes på grund av * närheten till ett stort antal europeiska läkemedels- och bioteknikföretag - viktiga för Biacore både som kunder och som potentiella samarbetspartners, * stor tillgång på människor med internationell erfarenhet inom läkemedelsindustrin och därmed goda möjligheter för Biacore att rekrytera högt kvalificerad och erfaren personal, * dess fördelaktiga läge med hänsyn till Biacores internationella affärsverksamhet. Julian Abery, som f n är marknadschef för Drug Discovery vid Biacore, har utsetts till affärsområdeschef. Julian Abery, som kom till Biacore 1998, har spelat en nyckelroll i Biacores hittillsvarande framgångar som leverantör till och samarbetspartner med läkemedels- och bioteknikindustrin. Innan han kom till Biacore, var han verksam inom det brittiska bioteknikföretaget Xenova och ingick i företagets ledning. Julian kommer att ansvara för den dagliga driften av affärsområdet och uppbyggnaden av den ledningsstruktur som krävs för den snabba expansion Biacore förväntar sig som leverantör till läkemedels- och bioteknikindustrin. Inledningsvis kommer han även att övervaka affärsområdets affärsutveckling och marknadsaktiviteter. Med hänsyn till den stora betydelse som potentialen inom läkemedelsforskningen har för Biacores tillväxtplaner, kommer även Biacores arbetande styrelseordförande, Lars-Göran Andrén, att flytta till Neuchâtel för att stödja etableringen av det nya affärsområdet. Såsom nyligen meddelats kommer hans viktigaste uppgift att vara att övergripande fokusera på Biacores strategiska utveckling med särskild tonvikt på partnerskap och samarbetsavtal. Ulf Jönsson, VD för Biacore säger: "Vårt beslut att etablera ett särskilt affärsområde för läkemedels- och bioteknikindustrin markerar klart Biacores bestämda avsikt att bli en väsentlig teknologileverantör till dessa målgrupper. Jag är mycket glad att Julian Abery kommer att leda denna verksamhet. Hans erfarenhet av denna industri och av Biacores teknologi gör mig säker på att den mycket goda utveckling vi haft under det senaste året inom detta viktiga område kommer att fortsätta i hög takt. Mot bakgrund av de framgångar vi hittills haft med vårt system BIACORE®3000 och de utsikter vi ser för våra nya högprestandasystem och vår unika 'SPR array chip'-teknologi är jag övertygad om att detta område blir det viktigaste för Biacores tillväxt under de närmaste fem åren. Genom lokaliseringen till Schweiz kan affärsområdet dra nytta av närheten till den snabbt växande biotekniksektorn i centrum av Europa och till flera av de stora globala läkemedelsföretagen och därigenom utgöra ett viktigt komplement till vår etablerade FoU-verksamhet i Sverige." - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området affinitetsbaserade biosensorer med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Biacore marknadsför för närvarande fem system inkluderande BIACORE® 3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforsknings processen före höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS). Det högprestanda- system som är under utveckling och som omnämns i denna release kommer att anpassas för tillämpningar efter HTS. Framtida system baserade på Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi kommer att ytterligare förstärka Biacores produktsortiment med ett brett biologiskt tillämpningsområde. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på OM Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 1999 till 340,4 miljoner kronor och rörelseresultatet var 67,6 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-675700, Fax: 018-150111 info@biacore.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar