Biacore har erhållit 2 miljoner dollar i skadestånd från Thermo BioAnalysis Corp.

Biacore har erhållit 2 miljoner dollar i skadestånd från Thermo BioAnalysis Corp. Skadestånd för intrång på Biacores amerikanska patent. Uppsala, 2002-06-06. Biacore International AB (Biacore) (SSE:BCOR; Nasdaq: BCOR) meddelar idag att bolaget erhållit 2 MUSD från Thermo BiaAnalysis Corp (Thermo) utgörande skadestånd för intrång på Biacores amerikanska patent nr 5,436,161. Beloppet, som i april 2001 tillerkändes Biacore av den amerikanska domstolen, U.S. District Court for the District of Delaware, är framräknat efter en royaltysats på 40% av försäljningspriset för varje IAsys biosensorsystem som sålts av Thermo sedan den 25 juli 1995, jämte ränta. Ulf Jönsson, VD och koncernchef i Biacore, säger: "Vi välkomnar detta skadestånd. Patentportföljen utgör en mycket viktig faktor bakom Biacores framgångar, och utfallet i denna tvist bekräftar att vi gjort rätt i att ägna stor kraft åt att bygga upp ett starkt patentskydd." Bakgrund Den 30 december 1999 tillkännagav den amerikanska domstolen sitt utslag i tvisten mellan Biacore och Thermo. Domstolen beslutade i Biacores favör och fastslog att Biacores patent var giltigt och att Thermos affärsenhet Affinity Sensors gjort intrång på patentet ifråga. Den 23 april 2001 ålade domstolen Thermo att permanent upphöra med sitt patentintrång och tillerkände Biacore 40% royalty. The Court of Appeals for the Federal Circuit, den centrala appelationsdomstolen för patentmål i USA, fastställde den tidigare instansens beslut i mars 2002. Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen säljorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologien skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system inkluderande Biacore®S51, ett nytt högprestandasystem för tillämpningar efter högkapacitetsscreening (high- throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater. Biacore®3000 är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS. Biacore®C är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt SPR array-system är under utveckling. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-67 57 00, Fax: 018-15 0110 e-mail: info@biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar