Biacore introducerar cellbaserat analyssystem

Report this content

BIACORE INTRODUCERAR CELLBASERAT ANALYSSYSTEM Procel(TM) presenterat vid möten med läkemedelsindustrin Uppsala, 2002-11-19. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att företagets nya cellbaserade analyssystem introducerats vid det första av en rad möten med forskare vid ett flertal av världens 20 största läkemedelsföretag. Lanseringsprogrammet fortsätter med en presentation vid IBC's Cell-Based Assays & Screening Conference i Philadelphia den 4-6 december 2002. Det nya systemet, Procel(TM), är speciellt utformat för cellbaserad sekundär screening och farmakologisk profilering av nya läkemedelskandidater och kompletterar Biacores redan befintliga molekylbaserade system för läkemedelsforskning. Cellbaserade analyssystem används i mer än 80% av alla screeningförfaranden, då man söker väsentlig information om substanser med terapeutisk potential. Procel(TM) är det första automatiserade system som utformats för detaljerad karaktärisering av substanser avsedda att binda till G-proteinkopplade receptorer (målmolekyler i en tredjedel av alla läkemedelsprojekt) och jonkanalproteiner. Verifiering av "träffar" följs automatiskt av dosresponskurvor för positiva substanssvar och utvärdering av väsentliga farmakologiska parametrar som ger ovärderlig information om potens, verkningsmekanism, specificitet och effektivitet. Genom att detta sker helt automatiskt sparas tid och resurser. Flexbiliteten hos såväl hårdvaran som programvaran ger därtill utrymme för stor frihet när det gäller att utarbeta analyserna. Av de data som presenterades vid IBC konferensen framgår att det nya systemet är mycket robust och att det ger reproducerbar och detaljerad information om hur potentiella nya läkemedelskandidater kan förväntas fungera in vivo. Procel(TM) är konstruerat för att komplettera Biacore®S51, som lanserades förra året för karaktärisering och optimering av nya läkemedelssubstanser. Därmed kan Biacore erbjuda forskarna inom läkemedelsindustrin en kombination av molekyl- och cellbaserade analyssystem, utformade för att kraftigt förbättra läkemedelsoptimeringen. 'Det är mycket tillfredsställande för oss att kunna introducera Procel(TM), och vi väntar oss ett gott mottagande på marknaden under de fortsatta lanseringsaktiviteterna under 2003', säger Julian Abery, Vice President och chef för Affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri. 'Genom att Biacore®S51 kompletteras med detta nya cellbaserade system, kan viktiga beslut fattas på ett tidigare stadium i FoU-processen. Därför förväntar vi oss synergieffekter på marknader där vi redan haft framgång med vår SPR-teknologi för molekylär analys. Biacore stärker sin konkurrenskraft genom att erbjuda ny och överlägsen analytisk instrumentering.' För vidare information kontakta: Ulf Jönsson, Biacore International AB VD och koncernchef Telefon: +41 (0)32 720 9083 Julian Abery, Biacore AB Vice President Chef för Affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri Telefon: +44 (0)1386 853 949 Mobil: +44 (0)78089 0073 Pressmaterial fackpress: Michelle Lerner, HCC.De Facto Group Telefon: +44 (0) 207 496 3354 - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS; det nyligen lanserade Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-67 57 00, Fax: 018-15 0110 e-mail: info@biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar