Biacore sluter avtal med Axiom

Biacore sluter avtal med Axiom Biotechnologies om att marknadsföra deras nya instrumentsystem Biacore får tillgång till kompletterande cellbaserade analyssystem som gör det möjligt att erbjuda en komplett lösning för karaktärisering av läkemedelssubstanser Uppsala, 2000-05-22. Biacore International AB (Biacore) (SSE: BCOR; Nasdaq: BCOR) meddelar idag att man undertecknat ett exklusivt distributionsavtal med Axiom Biotechnologies Inc. (Axiom) som ger Biacore rätt att distribuera Axioms nya högkapacitetssystem för farmakologiska analyser, HT-PS 100, på världsmarknaden. Det nya systemet HT-PS 100 beräknas att lanseras i slutet av 2001 och kommer att utgöra ett komplement till Biacores egna molekylbaserade högprestandasystem som är under utveckling. Tillsammans gör dessa båda systemtyper det möjligt för Biacore att erbjuda läkemedelsföretag en integrerad lösning med såväl cell- som molekylbaserade analyser som avsevärt kan snabba upp identifieringen av högkvalitativa läkemedelssubstanser. Avtalet innehåller också rättigheter till gemensam marknadsföring av vissa cellinjer utvecklade av Axiom, samt en option för Biacore att inlicensiera Axioms multikanalsystem HT-PS Ultra. Som en del i avtalet har Biacore förvärvat aktier i Axiom för ett belopp av USD 4 miljoner. Lars-Göran Andrén, arbetande styrelseordförande i Biacore, blir styrelseledamot i Axiom. Biacore har också en option på att ytterligare utöka sin andel i bolaget till ett fastställt pris. Axioms HT-PS 100 är ett fullt automatiserat genomflödessystem baserat på celler. Systemet kan snabbt utvärdera och karaktärisera aktivitet, styrka, målspecificitet och selektivitet hos substanser genom att mäta minimala förändringar i intracellulära jonkoncentrationer. Sådana förändringar är välkända indikatorer på receptor-medierad fysiologisk aktivitet. HT-PS 100 är baserat på ny patenterad teknologi som utför dessa funktionella analyser i ett helt integrerat format som avsevärt snabbar upp datainsamling och karaktärisering av substanser, samtidigt som kostnaderna avsevärt reduceras. - Vi är glada över att kunna sluta detta avtal med Axiom, säger Biacores VD Ulf Jönsson. Möjligheten att marknadsföra det cellbaserade systemet HT- PS 100 ger oss tillgång till en produkt som på ett utmärkt sätt kompletterar våra nuvarande molekylära analyssystem, som är baserade på vår världsledande SPR-teknologi. Tillsammans ger dessa båda system Biacore mycket goda förutsättningar att nå målet att bli en ledande leverantör av teknologi till läkemedelsindustrin. - Vi är mycket nöjda med att nu ha en partner för vår marknadsföring med Biacores erfarenhet och expertis, säger Pandi Veerapandian, styrelseordförande och VD i Axiom. Biacore är internationellt känt och respekterat och satsar på läkemedelsforskning som sitt främsta tillväxtområde. Biacores beslut att investera i vårt bolag och låta Lars- Göran Andrén ta plats i vår styrelse stöder vår uppfattning om den stora potentialen hos våra cellbaserade analyssystem. Tillsammans kommer Axioms farmakologiska verktyg, Biacores nuvarande instrument och de nya produkter Biacore utvecklar att utgöra ett helt sortiment av system för att möta läkemedelsindustrins behov. Avtalet med Axiom är ett uttryck för Biacores fasta beslutsamhet att bli en nyckelleverantör av högvärdig teknologi till läkemedelsindustrin. I ® slutet av 1998 lanserade företaget BIACORE 3000 för tillämpningar i stegen före höghastighetsscreening (HTS), bland annat identifiering och validering av målmolekyler för läkemedel, och företaget utvecklar nu ett högprestanda-system för att lösa kritiska behov efter HTS, till exempel karaktärisering av substanser och tidig ADME-profilering. Detta system kommer att lanseras i mitten av 2001. [Reuters: BCOR.N] - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området affinitetsbaserade biosensorer med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Biacore ® marknadsför för närvarande fem system inkluderande BIACORE 3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforsknings-processen före höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS). Det högprestanda- system som är under utveckling och som omnämns i denna release kommer att anpassas för tillämpningar efter HTS. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på OM Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 1999 till 340,4 miljoner kronor och rörelseresultatet var 67,6 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-675700, Fax: 018-150111 info@biacore.com Axiom Biotechnologies är ett privatägt bioteknikföretag inriktat på att förbättra effektiviteten inom läkemedelsforskning genom att snabba upp processen med att profilera potentiella läkemedelssubstanser med hjälp av en uppsättning av teknologier och analyssystem. Företagets flaggskepp är ® den patenterade teknologin HT-PS (High Throughput Pharmacology System), som kombinerar egenutvecklade automatiska högprestanda-instrument baserade på naturliga celler med nya verktyg för farmakoinformatik för att utvärdera och prioritera potentiella läkemedelskandidater utgående från deras funktionella farmakologiska egenskaper. De två främsta produkterna baserade på denna teknologi är systemen HT-PS 100 och HT-PS Ultra. För ytterligare information om Axiom, se bolagets hemsida: http://www.axiombio.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar