• news.cision.com/
  • Biacore/
  • Biacore tilldelat utmärkelse för "drug discovery" - teknologi och innovativa produkter

Biacore tilldelat utmärkelse för "drug discovery" - teknologi och innovativa produkter

Report this content

BIACORE TILLDELAT UTMÄRKELSE FÖR 'DRUG DISCOVERY'-TEKNOLOGI OCH INNOVATIVA PRODUKTER Frost & Sullivan ger erkännande åt Biacores starka ställning inom 'Drug Discovery'- och 'protein array'-marknaden La Jolla, Kalifornien, 2002-11-07. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att företaget mottagit Frost & Sullivans första utmärkelser för 'Drug Discovery Enabling Technology' 2002 samt innovativa produkter inom området 'protein arrays'. Utmärkelserna delades ut i går kväll vid Frost & Sullivans första industrispecifika prisutdelningsbankett 'Excellence in Healthcare Awards' i La Jolla, Kalifornien. Biacore betraktas av prisutdelarna som ett företag som på ett förträffligt sätt lanserat nya produkter och teknologier inom sitt verksamhetsområde och även visat innovationsförmåga genom utvecklandet av ett brett sortiment nya systemplattformar. Biacore valdes till pristagare efter en utvärdering av den globala läkemedelsforsknings- och 'protein array'-marknaden genomförd av managementkonsulten Frost & Sullivan. Frost & Sullivan säger i sin färska analys av den globala 'protein array'-marknaden att Biacore har en ställning som gör att företaget kan få stor utdelning av den explosiva marknadstillväxt som förväntas för 'protein arrays'. Denna marknad väntas växa med mer än 50% per år under de närmaste fem åren och uppgå till 665 MUSD år 2007. Biacores styrka avgjordes genom en analys av alla nya produkter som lanserats och som är under utveckling av företag inom detta område. Dessa produkter jämfördes sedan med avseende på innovationshöjd och behovstillfredsställelse hos kunderna. De analyserade företagen rangordnades sedan efter antal nya produktlanseringar och nya produkter under utveckling. Utmärkelserna markerar Biacores ledande roll på läkemedelsforsknings- och 'protein array'-marknaderna genom de fördelar som uppnås av att företagets ytplasmonresonansteknologi (Surface Plasmon Resonance, SPR) ger data i realtid och inte kräver märkning av substanserna. Alltsedan det första Biacoresystemet lanserades 1990 har Biacore på basis av denna chipteknologi byggt upp en stark position inom biovetenskaplig grundforskning och läkemedelsforskning. Biacore®3000 har tillämpningar i faserna före höghastighetsscreening (high throughput screening, HTS), och det senaste och mest avancerade systemet, Biacore®S51, som lanserades under senare delen av 2001, används i forskningsstegen efter HTS och ger funktionell information av största vikt. Den högre analyskapaciteten hos detta system väntas få stor betydelse inom läkemedelsindustrin, där man strävar efter att höja effektiviteten vid utvecklandet av nya läkemedel. En annan mycket viktig faktor när Biacore utsågs till pristagare var företagets innovationsförmåga. Denna har bland annat tagit sig uttryck i ett framgångsrikt samarbete med Bruker Daltonics Inc, där Biacores SPR- teknologi i kombination med masspektrometri (MS) erbjuder en mångsidig plattform för funktionella proteomikstudier. Biacore utvecklar samtidigt framgångrikt sin 'SPR array chip'-teknologi och samarbetar därvid med Millennium Pharmaceuticals Inc och BD Biosciences Pharmingen. Baserat på Biacores traditionella SPR.-teknologi kommer det nya systemet att ge samma höga känslighet och samma högkvalitativa data som i tidigare system men därtill den ökade analyskapacitet som kunderna är angelägna om. Biacores VD och koncernchef Ulf Jönsson säger: "Vi är mycket glada över den prestigefyllda utmärkelsen som ett ledande företag när det gäller att förse läkemedelsforskningen med nya teknologier och även för vår plats i Frost & Sullivans rapport om den snabbt växande marknaden för 'protein arrays'. Detta är ett bevis på den ökande insikten om att Biacores SPR-baserade system redan spelar en nyckelroll inom läkemedelsforskning och proteomik. Därtill markeras potentialen för kombinationen SPR-MS och för vår unika 'SPR array chip'-teknologi." - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS; det nyligen lanserade Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-67 57 00, Fax: 018-15 0110 e-mail: info@biacore.com Frost & Sullivan Frost & Sullivan, som har sitt huvudkontor i San Antonio, har en globalt ledande roll som internationell företagslednings- och utbildningskonsult. Frost & Sullivan har kontor i bl a San Jose, Toronto, London, Oxford, Franfurt, Paris, Singapore, Kuala Lumpur, Chennai, Mumbai, Tokyo, Peking och Sydney. Sammandrag av rapporter och intervjuer är tillgängliga för media. Förutom djupgående strategiska marknadsundersökningar tillhandahåller Frost & Sullivan konsulttjänster åt en bred krets nationellt och internationellt verksamma företag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar