Biacore tillkännager bildandet av XenoSense Ltd och skapar ny affärsenhet för livsmedelsindustrin

Biacore tillkännager bildandet av XenoSense Ltd och skapar ny affärsenhet för livsmedelsindustrin Uppsala, 2000-10-27. Biacore International AB (Biacore) (SSE:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att man deltar i bildandet av ett nytt företag, XenoSense Ltd, baserat i Belfast i Nordirland, som skall utveckla och producera reagens och kit för analys av livsmedelsprodukter med hjälp av Biacores SPR-teknologi. Biacore har bidragit till den initiala finansieringen av XenoSense tillsammans med University Challenge Fund, bakom vilken står Queens University och University of Ulster i Belfast, och privata investerare. Biacore har också inrättat en ny affärsenhet för att sköta verksamheten inom livsmedelsanalys och utvärdera möjligheterna inom livsmedelsindustrin. I samband med bolagets bildande har XenoSense slutit ett avtal med Department of Agricultural and Rural Development (DARD) i Nordirland. Enligt avtalet har XenoSense rätten att kommersialisera ett antal produkter och forskningsområden inom livsmedelsanalys som utvecklats av DARD. XenoSense kommer att inrikta sina forskningsinsatser på utvecklingen av de nya analytkiten Qflex , för analys av livsmedelsprodukter med hjälp av det ® nyligen lanserade systemet BIACORE Q . Varje kit innehåller ett sensorchip och de reagens som behövs för att mäta en specifik analyt. I kombination med BIACORE Q möjliggör detta rutinmätning vid koncentrationsanalyser. XenoSense avser att bygga vidare på den teknologi som Biacore introducerat i tidigare analytkit som redan idag används tillsammans med BIACORE Q, bland annat för mätning av vitaminerna folsyra, biotin och B12. Biacore meddelar idag också att man inrättat ett nytt affärsområde, Affärsområde Livsmedel, för att göra det möjligt att fullt utnyttja potentialen hos företagets SPR-teknologi inom området livsmedelsanalys. Biacore har bedrivit teknik- och affärsutveckling inom detta område sedan 1993. Bildandet av det nya affärsområdet är därför ett viktigt steg i utvecklingen mot Biacores ambitioner att spela en betydande roll i arbetet med att förbättra kvaliteten på livsmedelsanalys i hela världen under den närmaste tioårsperioden. Dr Esa Stenberg har utsetts till Vice President och chef för Biacores Affärsenhet Livsmedel. Esa har de senaste sju åren lett Biacores utvecklingsavdelning för BIA teknologi och varit ansvarig för den tekniska utvecklingen av företagets SPR-teknologi för analyser riktade mot livsmedelssäkerhet och kvalitet. - Bildandet av XenoSense Ltd grundas på behovet att tillgodose allmänhetens allt större engagemang i livsmedlens innehåll och kvalitet, speciellt närvaron av skadliga ämnen som kemikalierester, toxiner och bakterier, säger Esa Stenberg, styrelseordförande i XenoSense Ltd och Vice President och chef för Biacores Affärsenhet Livsmedel. Det finns ett klart behov av en pålitlig metod för att spåra närvaron av föroreningar, t ex antibiotika, i livsmedel och vi är övertygade om att de reagens som vi kommer att utveckla inom XenoSense kan spela en viktig roll för att nå det målet. - Jag är mycket glad att Biacore valt att bidra till bildandet av XenoSense i Belfast, säger Nordirlands jordbruksminister Brid Rodgers. Företagets beslut återspeglar både den positiva affärsmiljön och den stora vetenskapliga expertis som finns i Nordirland och jag tror att Biacores teknologi kommer att spela en viktig roll när det gäller att förbättra livsmedelskvaliteten i framtiden. - Bildandet av vår nya Affärsenhet Livsmedel gör det möjligt att utnyttja det fulla kommersiella värdet av vår SPR-teknologi inom området livsmedelsanalys, säger Ulf Jönsson, VD för Biacore. [Reuters: BCOR.N] - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området affinitetsbaserade biosensorer med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Biacore ® marknadsför för närvarande sex system inkluderande BIACORE 3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS). Det högprestandasystem som är under utveckling och som omnämns i denna release kommer att anpassas för tillämpningar efter HTS. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på OM Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 1999 till 340,4 miljoner kronor och rörelseresultatet var 67,6 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-675700, Fax: 018-150111 info@biacore.com University Challenge Fund är ett nybildat finansieringsorgan baserat i Nordirland. Finansiärerna är Queens University och University of Ulster i Belfast. UCF administreras av QUBIS Ltd., ett bolag som hittills har etablerat över 20 företag baserade på forskning inom Queens University. DARD, Department of Agricultural and Rural Development i Nordirland. För vidare information kontakta: Ulf Jönsson, VD Biacore 018-67 57 00 Esa Stenberg, chef för Affärsenhet Livsmedel, Biacore 018-67 57 00 Pressmaterial fackpress: David Dible, HCC.De Facto Group +44 (0) 207 496 3300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar