Biacore tillkännager förändring i företagets ledning

Uppsala, 2004-11-16. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR) meddelar idag att Paul James, Senior Vice President of Commercial Operations, tyvärr lämnar bolaget. Pauls oväntade beslut har personliga, familjemässiga orsaker. Biacore inleder omedelbart rekryteringen av en ny Senior Vice President of Commercial Operations, en tjänst som omfattar globalt ansvar för företagets försäljning och marknadsföring. Det förväntas att en erfaren person med gedigen kommersiell kunskap globalt sett om det biovetenskapliga området ska kunna tillträda under tidigare delen av 2005. Tills dess ansvarar verkställande direktören och koncernchefen Erik Walldén för Commercial Operations. Erik Walldén säger: ”Jag vill tacka Paul James för det han bidragit till i Biacore, speciellt den viktiga roll han spelade i den strategiska analysen av Biacores verksamhet nyligen och det förändringsarbete han genomfört i den europeiska försäljningsorganisationen. Jag bedömer att de förändringar vi nyligen gjort av strategier, företagsledning och operationell struktur ger oss mycket goda möjligheter framöver. Sedan det starka lag vi redan har på plats kompletterats med en ny kommersiellt mycket erfaren person, är jag säker på att Biacore 2005 kommer att nå målet att åter bli ett lönsamt företag.” – Slut – För vidare information kontakta: Erik Walldén, verkställande direktör och koncernchef +41 79 769 4542

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar