Biacores ledning förstärks med chef för marknadsföring och affärsutveckling

Biacores ledning förstärks med chef för marknadsföring och affärsutveckling Uppsala, 2003-12-15. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att en ny befattning inrättats direkt under VD: chef för marknadsföring och affärsutveckling. Till innehavare av den nya befattningen har utsetts Erik Walldén. Han tillträder sin tjänst den 19 januari 2004 med placering vid huvudkontoret i Neuchâtel, Schweiz. Styrelsen har utnämnt Erik Walldén till vice verkställande direktör i Biacore International AB. Ulf Jönsson, VD och koncernchef säger: "Situationen på marknaden har gjort 2003 till ett tungt år för Biacore med vikande försäljning. Detta beror inte på bristande behovsanpassning hos våra produkter eller prispress föranledd av konkurrens utan främst på att läkemedelsindustrin dragit ner på sina investeringar i de tidiga forskningsfaserna. I detta läge ser vi ett behov av kraftsamling, resursförstärkning och förändrad struktur på vår marknadsföring. Med den gedigna erfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling som Erik Walldén besitter, är jag övertygad om att han starkt kommer att bidra till en positiv resultatutveckling för Biacore." Erik Walldén, född 1949, har djup erfarenhet från företag inom området 'biotech supply'. Efter 13 år i olika FoU- och marknadsföringsbefattningar inom Pharmacia Biotechnology (idag Amersham Biosciences) kom han 1989 till Pharmacia Biosensor (namnändrat till Biacore vid börsintroduktionen 1996) som global marknadschef. I denna position hade han ansvar för uppbyggnaden av Biacores marknads- och säljorganisation, marknadskommunikation och varumärke. Från 1992 hade Erik olika ledande befattningar bl.a. i PerSeptive Biosystems och Applied Biosystems i USA för att 1998 bli VD och koncernchef i Pyrosequencing AB. Han utvecklade detta då helt nya företag till dess nuvarande position som ett börsnoterat företag inom 'biotech supply' med global närvaro. Erik Walldén har utbildning i analytisk kemi och biokemi från Uppsala universitet. - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs främst av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater, Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS och Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2002 till 614,2 miljoner kronor och rörelseresultatet var 140,6 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com För vidare information kontakta: Ulf Jönsson, VD och koncernchef +41 (0)79 668 8336 Pressmaterial fackpress: Sarah Perceval, De Facto Communications Michaela Mahon, De Facto Communications +44 (0) 207 496 3300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar