Delårsrapport januari - mars 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2000 * Fortsatt snabb tillväxt, försäljningen upp 28%. Stark efterfrågan från läkemedels- och bioteknikindustrin. * Rörelseresultatet ökade med 41% sedan reserveringar gjorts för personal- bonus och optionsprogram som påverkats av den positiva utvecklingen av Biacores aktiekurs. Vinst per aktie ökade med 19%. * Till ny verkställande direktör i Biacore har utnämnts dr Ulf Jönsson, f n vice VD och chef för FoU, produktion och strategisk marknadsföring. * Lars-Göran Andrén blir arbetande styrelseordförande och kommer framför allt att driva Biacores strategiska utveckling, främst inom området läkemedelsforskning. * Utvecklingsavtal tecknade med SmithKline Beecham, Pharmacia och Huntsman Cancer Institute avseende Biacores nya högprestandasystem. * Biacores unika 'SPR array chip'-teknologi ger företaget stora möjligheter att spela en framträdande roll inom proteomicsforskningen och nå sitt försäljningsmål på över 1 miljard SEK om fem år. Biacore har därför beslutat satsa ytterligare 10-15 MSEK under återstoden av 2000 för att så snabbt som möjligt föra teknologin till marknaden. * För helåret 1999 väntas nu en försäljningsökning på minst 15%. Den tidigare prognosen indikerade en ökning på 10-15%. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00260/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00260/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar