Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · Biacores försäljning i första kvartalet 2003 minskade med 25% till 106,5 MSEK (141,3). Exklusive valutaeffekter uppgick minskningen till 20%. Försäljningsutvecklingen bedöms vara en följd av de politiska och ekonomiska osäkerheterna i världen på grund av kriget i Irak i kombination med förseningar i tilldelningen av anslag till viktiga forskningsinstitutioner, särskilt i USA. · Vinst per aktie sjönk med 65% i första kvartalet till 0,77 SEK (2,17), huvudsakligen till följd av lägre försäljning. Biacore har ansett det mycket viktigt att fortsätta satsningarna på den nya 'SPR array'-teknologin. Det första systemet baserat på denna teknologi är planerat att lanseras 2004. · Mot bakgrund av det fortsatt starka kassaflödet rekommenderar styrelsen dagens bolagsstämma att Biacore börjar betala utdelning till sina aktieägare. För verksamhetsåret 2002 föreslås en utdelning av 3 SEK per aktie. · Med beaktande av de allmänna marknadsförhållandena och framför allt valutakursernas utveckling väntas nu Biacores försäljning för helåret 2003 vara i nivå med föregående års. Vinst per aktie väntas under samma tid öka med cirka 60%. Vinst per aktie kommer att påverkas positivt av en avsevärt lägre skattesats jämfört med helåret 2002 och av aktivering av FoU-kostnader på omkring 40 MSEK i enlighet med svenska redovisningsprinciper. Som vanligt väntas försäljning och resultat variera kraftigt mellan kvartalen. I Biacores tidigare prognos för helåret 2003 väntades försäljningen öka med cirka 10% och vinsten per aktie med cirka 70%. För vidare information: Ulf Jönsson, Verkställande direktör, tel +41 (0)79 668 8336 Lars-Olov Forslund, Ekonomi/Finansdirektör, tel +41 (0)79 347 9900 Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708-10 31 17 Ytterligare information om Biacore finns på företagets hemsida www.biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00820/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar