DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003 · Fastän försäljningen ökade till akademiska kunder och industrikunder verksamma i de senare forskningsstegen, minskade Biacores totala försäljning under tredje kvartalet med 26% till 105,7 MSEK (142,4). Detta berodde på fortsatt svag efterfrågan från de kunder inom industrin vars forskning inriktas på de tidiga stegen samt på valutakursernas utveckling. Försäljningen under perioden januari- september 2003 minskade med 19% till 354,7 MSEK (438,3). Rensat för valutaeffekter var försäljningsminskningen 12%. · Biacore har beslutat inrikta alla sina resurser på den egna SPR- teknologin, lämna området cellbaserad analys och avveckla Procel(TM). Detta ledde till en engångskostnad på 65 MSEK i tredje kvartalet. Som följd härav vidkändes företaget en nettoförlust på 45,5 MSEK (+11,3) i tredje kvartalet. Förlusten per aktie uppgick till 4,67 SEK (+1,16) i tredje kvartalet och 1,14 SEK (+4,06) för perioden januari-september 2003. · Biacore har beslutat öka sina satsningar, särskilt inom försäljning och marknadsföring, för att tillvarata de ytterligare betydande affärsmöjligheter som finns för bolagets kärnverksamhet, SPR-teknologi. Dessa satsningar ska inriktas på en djupare penetrering av den marknad som avser de senare forskningsstegen inom läkemedels- och bioteknikindustrin samt på att stödja en framgångsrik lansering av bolagets nya banbrytande 'SPR array'-teknologi 2004 och andra nya produkter. · Biacore räknar nu med att försäljningen för helåret 2003 kommer att ligga cirka 15% under fjolårets på grund av den fortsatt svaga efterfrågan från industrikunder som ägnar sig åt de tidiga forskningsstegen samt negativ valutapåverkan. Vinst per aktie för helåret 2003, som påverkas av engångskostnaden på 65 MSEK, väntas minska med cirka 50% jämfört med föregående år. I Biacores tidigare prognos för helåret 2003 väntades försäljningen underskrida fjolårets med cirka 5% och vinst per aktie väntades öka med cirka 40%. För ytterligare information kontakta: Ulf Jönsson, Verkställande direktör och koncernchef, tel +41 (0)79 668 8336 Lars-Olov Forslund, Ekonomi/Finansdirektör, tel +41 (0)79 347 9900 Jan Isoz, Investor Relations, tel +46 (0)708 10 31 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00840/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00840/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar