Halvårsrapport januari - juni 2003

HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 · Medan försäljningen till akademiska kunder ökade, sjönk Biacores totala försäljning under andra kvartalet 2003 med 8% till 142,5 MSEK (154,6). Under första halvåret 2003 uppgick försäljningen till 249,0 MSEK (295,9), en minskning med 16% jämfört med samma period 2002. Exklusive valutaeffekter var minskningen under första halvåret 8%. · Vinst per aktie ökade med 267% i andra kvartalet till 2,75 SEK (0,75), främst till följd av aktivering av produktutvecklingskostnader, noggrann kostnadskontroll och lägre skatt. Vinst per aktie för första halvåret 2003 ökade med 21% till 3,52 SEK (2,92). · Biacore gjorde insteg på ett marknadssegment med betydande tillväxtpotential i och med lanseringen nyligen av modulen GxP som skall kombineras med Biacore3000 och som har sin viktigaste tillämpning i kliniska prövningar av ett brett spektrum nya biologiska läkemedel, bl a för att mäta medlens immunogenicitet. Biacore fortsätter satsningarna på den nya 'SPR array'-teknologin och planerar att lansera det första systemet baserat på denna teknologi under andra halvåret 2004. · Mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden och att Biacores försäljning under andra kvartalet återhämtade sig långsammare än väntat, räknar Biacore nu med att försäljningen för helåret 2003 kommer att underskrida fjolårets med cirka 5%. Som följd av denna förändrade försäljningsprognos väntas vinst per aktie, positivt påverkad av aktivering av produktutvecklingskostnader och lägre skatt, öka med cirka 40% under 2003. I Biacores tidigare prognos för helåret 2003 väntades försäljningen vara i nivå med föregående års och vinst per aktie väntades öka med cirka 60%. Uppsala den 18 juli 2003 BIACORE INTERNATIONAL AB (publ) Ulf Jönsson Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. FINANSIELL INFORMATION Biacore kommer att publicera sin rapport för perioden januari-september 2003 den 22 oktober 2003. Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. För vidare information: Ulf Jönsson, Verkställande direktör, tel +41 (0)79 668 8336 Lars-Olov Forslund, Ekonomi/Finansdirektör, tel +41 (0)79 347 9900 Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708-10 31 17 Ytterligare information om Biacore finns på företagets hemsida www.biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar