Japanskt läkemedelskonsortium väljer Biacore för att snabba upp sin proteomikforskning

JAPANSKT LÄKEMEDELSKONSORTIUM VÄLJER BIACORE FÖR ATT SNABBA UPP SIN PROTEOMIKFORSKNING Japan och Uppsala 2002-07-08. The Reverse Proteomics Research Institute, Co. Ltd (REPRORI), ett konsortium av elva ledande japanska läkemedelsföretag, har idag tillkännagivit att man investerat i Biacores senaste system, Biacore®S51. Den utomordentligt höga känsligheten och kapaciteten hos Biacore®S51 kommer att göra det möjligt för REPRORI att få en mera detaljerad och grundläggande kunskap om hur små läkemedelsmolekyler samverkar med mänskliga proteiner. Denna forskning kommer att utgöra ett komplement till REPRORIS pågående proteomikprogram, där Biacore®3000 används, och inriktas på att snabba upp upptäckterna av nya proteiner som målmolekyler för läkemedel. REPRORI grundades i maj 2001 för att nå djupare kunskap om hur proteiner fungerar, särskilt i relation till existerande läkemedelssubstanser, och därmed kunna identifiera nya målmolekyler för medicinsk behandling. REPRORIS femåriga proteomiksatsning väntas få avgörande betydelse för den japanska bioteknikindustrin och har fått ökat ekonomiskt stöd av det japanska Ministry of Economy, Trade and Industry. Enligt färska oberoende marknadsstudier väntas den globala proteomikmarknaden komma att uppgå till 5,6 miljarder USD år 2005*, och den japanska regeringen har redan satsat betydande belopp på ett projekt avseende 'Protein Function Analysis' i vilket Biacores japanska dotterbolag Biacore KK är engagerat. "Vi har valt Biacores teknologi för att stödja detta viktiga forskningsprogram, då vi bedömer att detta är den mest avancerade teknologi som idag är tillgänglig för att nå kunskap om molekylära interaktioner på den detaljnivå som vi kräver", säger Dr Renpei Nagashima, chef för REPRORI och vetenskaplig rådgivare till Chugai Pharmaceutical Co. Ltd "Om läkemedelsföretag verkligen skall snabba upp sin FoU-process, måste de ha tillgång till synnerligen högkvalitativa och korrekta kinetiska bindningsdata. Vårt senaste system, Biacore®S51, har specifikt utvecklats för att i enda analys ge forskarna största möjliga kunskap om hur läkemedelsmolekyler med låg molekylvikt samverkar med sina målproteiner. Det gläder oss att vår teknologi har fått detta erkännande i Japan, ett land som är känt för sina betydande bidrag till den tekniska utvecklingen", säger Ulf Jönsson, verkställande direktör och koncernchef i Biacore International AB. Biacore®S51 är det första kommersiellt tillgängliga systemet som baseras på företagets nya teknologiska plattform, Series S. Det har utvecklats i samarbete med ledande företag som Millennium Pharmaceuticals, SmithKline Beecham och Pharmacia Corporation och tillhandahåller högkvalitativa, kvantitativa data rörande biomolekylers bindning med avseende på kinetik, affinitet, koncentration och specificitet. Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS; det nyligen lanserade Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med högre informationsinnehåll är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-67 57 00, Fax: 018-15 0110 e-mail: info@biacore.com Om REPRORI: REPRORI bildades i maj 2001 genom ett samarbete mellan företagen Ajinomoto, Sumitomo Chemical, Dainippon, Chugai, Teijin, Nihon Shinyaku, Hitachi Chemical, Hitachi, Fujisawa och Mochida. I ett senare skede tillkom även Nippon Kayaku. Syftet med verksamheten är att etablera den kunskapsbas som krävs för att utveckla nya läkemedel. Detta mål ska nås genom studium av bindningsreaktionerna mellan 800 redan kända lågmolekylära läkemedelsubstanser och 6000 proteiner, preparerade från motsvarande cDNA utvalda från ett bibliotek bestående av 30000 fullängds cDNA. Detta bibliotek har utvecklats och sammanställts av Helix Research Institute (Kisarazu, Japan), Institute of Medical Sciences, University of Tokyo, och Kazusa DNA Research Institute. REPRORI får forskningsmedel från The Ministry of Economy, Trade and Industry och från de i konsortiet ingående företagen. Adress och telefon: Reverse Proteomics Research Institute Co., LTD. 2-6-7, Kazusa-Kamatari, Kisarazu, Chiba, 292-0812, Japan Tel: +81(0)438-52-3975 Fax: +81(0)438-52-3986 * Frost & Sullivan Proteomics Profiles Report - 6390-55 För vidare information kontakta: Julian Abery, Biacore AB Vice President Pharmaceutical and Biotechnology Business Unit Telefon: +44 (0) 1386 853 949 Mobil: +44 (0)78 089 007 32 Ulf Jönsson, Biacore International AB VD och koncernchef Telefon: +41 (0)79 668 8336 Pressmaterial fackpress: Michelle Lerner, HCC.De Facto Group +44 (0) 207 496 3354 m.lerner@hccdefacto.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar