Ny teknologi för snabb funktionell proteomikforskning

Ny teknologi för snabb funktionell proteomikforskning Automatisk SPR-MS-funktion förstärker Biacore®3000 Uppsala, 2003-03-12. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR; Nasdaq:BCOR) tillkännagav idag en viktig innovation som innebär tidsvinster inom forskningsområdet funktionell proteomik. Biacore®3000, som är dagens mest högpresterande SPR-baserade system för studier av biomolekylära bindningar i biovetenskaplig grundforskning, har fått höjda prestanda genom att inkorporera automatiserad provåtervinning med förhöjd kapacitet, följt av deponering på MALDI provplattor för efterföljande analys i MALDI-TOF, men även TOF/TOF masspektrometri. Denna nya automatiserade SPR-MS-funktion för Biacore®3000 har utvecklats av Biacore inom ramen för det pågående samarbetet med Bruker Daltonics Inc (Nasdaq: BDAL). Avsikten har varit att i samverkan åstadkomma en mångsidig teknologisk lösning för funktionella proteomikstudier. SPR-teknologin som den tillämpas i Biacore®3000 möjliggör detektering, bindning och återvinning av intressanta proteiner utan märkning eller modifiering. Efterföljande sekvensbestämning genom masspektrometri förenklas genom automatisk provpreparering och med möjlighet att deponera provet direkt på MALDI provplattan. Detta innebär att forskarna nu har tillgång till viktiga funktionella SPR-data rörande protein- protein- eller protein-peptid-interaktioner med direkt koppling till masspektrometrisk identifiering och karakterisering av nya proteiner. Härigenom erbjuds forskarna en ny metod för proteomikforskning som ger djupare insikter om de interaktioner som styr de biologiska processerna. Detta är av kritisk betydelse för att förstå sjukdomsmekanismer. Den nya Biacore®3000 funktionen har undergått utprovning som en del av det samarbete som bedrivs med en rad organisationer över hela världen såsom Wyeth Pharmaceuticals Inc (USA), Ludwig Institute for Cancer Research (Melbourne, Australien), University of Southern Denmark, Odense University (Danmark) och the Integrated Proteomics System Project, Tokyo University (Japan). Dr Detlev Suckau, chef för MALDI applikationsutveckling vid Bruker Daltonics säger: "Med de nya automatiserade funktioner som möjliggör till och med TOF/TOF MS/MS karakterisering efter återvinning av provet från SPR blir Biacore®3000 i kombination med vårt Ultraflex TOF/TOF system förmodligen den mest informationsrika teknologilösning för funktionell proteomikforskning som finns att köpa idag." " Biacore®3000 betraktas redan av världens ledande forskningslaboratorier som ett kraftfullt verktyg när man söker funktionell, högkvalitativ information vid studier av fysiologiska processer och orsaken till sjukdomar", säger Clive Seymour, Vice President och chef för Biacores affärsområde biovetenskaplig grundforskning. "Vår avancerade mikroflödesteknik och unika chipbaserade kemi, som ger högsta möjliga känslighet och kvantitativ kinetikinformation, kombineras nu med automatiserad SPR-MS-utrustning, varigenom forskarna får nya möjligheter att vinna tid vid utforskningen av proteomet." Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS; det nyligen lanserade Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2002 till 614,2 miljoner kronor och rörelseresultatet var 140,6 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com För vidare information kontakta: Clive Seymour, Vice President & Chef Affärsområde biovetenskaplig grundforskning, Biacore AB, Telefon: +64 21 640 801 Pressmaterial fackpress: Sarah Perceval, HCC.De Facto Group Telefon: +44 (0) 207 496 3300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar