Ulf Jönsson utnämnd till koncernchef i Biacore International AB

Ulf Jönsson utnämnd till koncernchef i Biacore International AB Lars-Göran Andrén kvarstår som styrelseordförande Uppsala, 2001-11-21. Styrelsen för Biacore International AB (Biacore) (SSE:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att bolagets verkställande direktör, Tekn. Dr. Ulf Jönsson, tillika utnämnts till koncernchef fr o m den 1 januari 2002. Ulf Jönsson övertar rollen som koncernchef från Lars-Göran Andrén, Biacores nuvarande koncernchef och arbetande styrelseordförande. Lars-Göran Andrén önskar av hälsoskäl begränsa sitt dagliga engagemang i bolagets fortsatta utveckling. Efter att ha varit den drivande kraften bakom Biacores framgångar under de senaste nio åren kommer Lars-Göran Andrén nu att tidigare än förut planerat lämna sin hittillsvarande befattning och övergå till rollen som icke anställd styrelseordförande fr o m den 1 januari 2002. I enlighet med Lars-Göran Andréns kontrakt har styrelsen beslutat om ekonomisk kompensation för hans tidigarelagda pensionering. De totala återstående kostnaderna för pensionsutfästelserna till Lars-Göran Andrén uppgår till maximalt 13 MSEK och kommer att kostnadsföras i fjärde kvartalet 2001. Donald Parfet, Biacores vice ordförande, säger: "Jag vill tacka Lars- Göran Andrén för den stora betydelse han haft för Biacores framgångar under de senaste nio åren. Under denna tid har bolaget utvecklats till den världsledande leverantören av biosensorsystem baserade på ytplasmonresonans (surface plasmon resonance, SPR), en teknologi som på ett dramatiskt sätt förbättrar ekonomin för läkemedels- och bioteknikföretag samt ledande biovetenskapliga forskningscentra över hela världen." Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Biacore marknadsför för närvarande sju system inkluderande Biacore®S51, ett nytt högprestandasystem för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS). Biacore®3000 är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2000 till 438,8 miljoner kronor och rörelseresultatet var 78,0 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-675700, Fax: 018-150110 info@biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00800/bit0001.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar