CELLINK Bioprinting flyttar till Entré Kallebäck

CELLINKs framgångsrika och innovationsdrivna verksamhet för Bioprinting befinner sig i en spännande utvecklingsfas och kommer från och med årsskiftet 2022 att börja flytta in i nybyggda Entré Kallebäck i Göteborg. Flytten innebär samlokalisering av den svenska delen av verksamheten under ett och samma tak – från forskning & utveckling, till produktion samt sälj och marknad.

CELLINK Bioprinting kommer att bli ankarhyresgäst i byggnaden som är strategiskt belägen i expansiva Kallebäck i centrala Göteborg. Den nybyggda fastigheten innebär sömlös integration i lokaler som är anpassade efter bolagets specifika behov och kommer rymma samtliga delar av produktionskedjan och även kontor och samlingsytor för bolagets administrativa personal.

Vi ser fram emot att samla samtliga svenska delar av verksamheten inom bioprinting till nya och hållbara lokaler. Detta innebär att vi kan vara med och etablera detta strategiska läge i Göteborg som en innovationshub och nav för biokonvergens och life science. Vi befinner oss just nu på en spännande tillväxtresa och i detta känns det viktigt att samla stora delar av verksamheten på ett och samma ställe – här finns utrymme att växa och trivas tillsammans!” säger Cecilia Edebo, vd för CELLINK Bioprinting.

Fastigheten har ett tydligt hållbarhetsfokus med solceller på taket som innebär självförsörjning av förnybar energi. Hållbarhet är en viktig del för CELLINK Bioprinting och den nya byggnaden ligger helt i linje med bolagets hållbarhetsagenda. Entré Kallebäck uppförs för att möta kraven för certifiering enligt Green Building.

Renderingsbild av Liljewall Arkitekter och bildmontage av GAJD Arkitekter.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Edebo, VD CELLINK Bioprinting  
Telefon:
070 511 05 90
E-mail: ced@cellink.com  

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef CELLINK
Telefon: 070 830 08 90
E-mail:
il@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021, kl. 08:00 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com  

Taggar: